Miljö- och riskfaktorer - tillägg till översiktplanen

Det finns många miljö- och riskfaktorer att ta hänsyn till vid planering och utveckling av kommunen. Buller, luftföroreningar, förorenad mark, radon och vägval för farligt gods är några exempel. En annan viktig faktor som påverkar vårt samhälle på både global och lokal nivå är klimatförändringarna och konsekvenser i form av exempelvis kraftiga skyfall och översvämningar.

Inriktningen för Linköping är en tät och sammanhållen stad med fler människor som går, cyklar och reser kollektivt. I arbetet med att utveckla Linköping och att utforma riktvärden för miljö- och riskfaktorer i kommunens planering behöver en helhetsavvägning göras mellan olika mål som tillsammans skapar en hållbar samhällsutveckling.

Ett arbete har därför påbörjats med att ta fram ett tillägg till kommunens översiktsplan för miljö- och riskfaktorer. Syftet med planen är att tydliggöra och redovisa vilka riktvärden för olika miljö- och riskfaktorer som kommunen kommer att tillämpa. Planen ska utgöra vägledning och stöd vid fortsatta planeringen samt vid tillsyns- och tillståndsgivning.

Till grund för detta tillägg till översiktsplanen ligger underlaget Miljö- och riskfaktorer i Linköpings kommun vilket togs fram i arbetet med Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping och godkändes av kommunfullmäktige i juni 2010.

Frågor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst eller kommunens projektledare.

Christina Lagneby

Plankontoret

Översiktsplanerare

Telefon:

013-20 63 56

E-post: Christina.Lagneby@linkoping.se

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45
58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 juli 2016