Miljö- och riskfaktorer - tillägg till översiktsplanen

Inriktningen för Linköping är en tät och sammanhållen stad med fler människor som går, cyklar och reser kollektivt. I arbetet med att utveckla Linköping och att utforma riktvärden för miljö- och riskfaktorer i kommunens planering behöver en helhetsavvägning göras mellan olika mål som tillsammans skapar en hållbar samhällsutveckling.

Det finns många saker att ta hänsyn till i planeringen när kommunen utvecklas. Buller, luftföroreningar, och vatten- och avloppshantering, föroreningar och radon är några exempel. God framförhållning är också en förutsättning för att uppnå en utveckling av kommunen där staden, tätorterna och landsbygden kan växa utan att äventyra människors hälsa och säkerhet.

Ett arbete påbörjades därför hösten 2015 med att ta fram ett tillägg till kommunens översiktsplan, som skulle behandla miljö- och riskfaktorer. Till grund för tillägget till översiktsplanen ligger ett planeringsunderlag, "Miljö- och riskfaktorer i Linköpings kommun", som togs fram i arbetet med "Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping" och godkändes av kommunfullmäktige i juni 2010.

Samråd

Samrådet pågick mellan den 24 april och 30 juni 2017. Nu bearbetas förslaget inför utställning. Här kan du läsa förslaget.

 

Förslaget finns även att hämta hos miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst.

Frågor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst eller kommunens projektledare.

Adam Hörnedal

Översiktsplanerare Plankontoret

Skicka e-post till Adam

E-post: Adam.Hornedal@linkoping.se

Telefon: 013-26 32 13

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 31 maj 2018