Mjärdevi och Västra Valla - fördjupad översiktsplan

Det övergripande syftet med planen är att ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av Mjärdevi och Västra Valla. Nu pågår samrådet för planen och vi vill veta vad du tycker!

Collage kunskapsmiljöer

 

Samråd

Samrådet pågår 27 februari - 30 april 2017.

Ett öppet hus genomfördes onsdagen den 22 mars 2017 i Science Park Mjärdevi.

Planhandling

Handlingar finns att hämta på Medborgarkontoret City på stadsbiblioteket och i kundtjänst på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Drottninggatan 45.

Lämna synpunkter

Nu har du möjlighet att lämna synpunkter direkt in i planförslaget via vår digitala tjänst i Cityplanner! Vi vill ha dina synpunkter senast den 30 april 2017.

Lämna synpunkter direkt i kartan

Vi vill ha dina synpunkter senast den 30 april 2017. Märk synpunkterna "Mjärdevi och Västra Valla" och skicka dem till:

E-post: Skicka e-post till Synpunkter på översiktsplan

E-post: kommun@linkoping.se

Postadress: Linköpings kommun, KS Registrator, 581 81 Linköping

Glöm inte att ange din postadress.

Bakgrund

I juni 2015 beslutade kommunstyrelsen att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen skulle utarbeta en fördjupad översiktsplan för stadsdelarna Mjärdevi och Västra Valla. Utvecklingen ska bidra till att Linköping blir en långsiktigt hållbar, attraktiv och konkurrenskraftig stad, kommun och regiondel.

Visionen för planområdet är att miljön ska vara kontrastrik, brokig och levande. De karaktärsfulla miljöerna som finns i området idag med bland annat universitetet och Science Park Mjärdevi, ska ges möjlighet att utvecklas, kompletteras och växa samman till en mer stadsmässig miljö. Det vill säga en blandning av service, bostäder och verksamheter. På sikt möjliggörs inte bara mer verksamhetsyta utan också mellan 10 000 och 15 000 bostäder inom planområdet.

Planområdet

 

Frågor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst eller kommunens projektledare.

Matilda Westling

Översiktsplanerare

Plankontoret

Telefon:

013-20 70 88

E-post: Matilda.Westling@linkoping.se

Maria Kromnow

Översiktsplanerare

Plankontoret

Telefon:

013-26 38 29

E-post: maria.kromnow@linkoping.se

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45
58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 26 mars 2017