Mjärdevi och Västra Valla - fördjupad översiktsplan

Det övergripande syftet med planen är att ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av Mjärdevi och Västra Valla. Utvecklingen ska bidra till att Linköping blir en långsiktigt hållbar, attraktiv och konkurrenskraftig stad, kommun och regiondel.

Kommunstyrelsen i Linköping beslutade i juni 2015 att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen skulle utarbeta en fördjupad översiktsplan för stadsdelarna Mjärdevi och Västra Valla.

Uppstarten för den fördjupade översiktsplanen för Mjärdevi och Västra Valla skedde under vintern 2016. Under våren 2017 kommer dialog och samråd att hållas med allmänhet och intressenter.

Samråd

Samrådet pågår 27 februari - 30 april 2017. Då kommer handlingen att finnas tillgänglig för synpunkter.

Välkommen på öppet hus onsdagen den 22 mars, kl. 17:30-19:30 på CreActive Mjärdevi, Teknikringen 7.

 

Preliminär avgränsning av planområdet:

 

Frågor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst eller kommunens projektledare.

Matilda Westling

Översiktsplanerare

Teknik- och samhällsbyggnadskontoret

Telefon:

013-20 70 88

Välkommen att kontakta vår kundtjänst för frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Teknik- och samhällsbyggnadskontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45
58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 8 februari 2017