Fördjupad översiktsplan för Mjärdevi och Västra Valla

Kommunstyrelsen har den 12 juni fattat beslut om att Fördjupad översiktsplan för Mjärdevi och Västra Valla får ställas ut. Ta del av förslaget och lämna dina synpunkter till oss. Utställningen kommer att pågå mellan 28 juni och 30 september 2018.

Collage kunskapsmiljöer

 

Handlingen finns även att hämta i Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens foajé på Drottninggatan 45 samt på Medborgarkontoret i stadsbiblioteket.

Planförslaget

Linköpings kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan för Mjärdevi och Västra Valla. Det övergripande syftet med planen är att ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av området. Utvecklingen ska bidra till att Linköping blir en långsiktigt hållbar, attraktiv och konkurrenskraftig stad, kommun och regiondel.

Visionen för planområdet är att miljön ska vara kontrastrik, brokig och levande. De karaktärsfulla miljöerna som finns i området idag med bland annat universitetet och Science Park Mjärdevi, ska ges möjlighet att utvecklas, kompletteras och växa samman till en mer stadsmässig miljö. Det vill säga en blandning av service, bostäder och verksamheter. På sikt möjliggörs inte bara mer verksamhetsyta utan också cirka 6000 bostäder inom planområdet.

Har du synpunkter?

Du är välkommen att skicka in en skriftlig sammanfattning av dina synpunkter på planförslaget. Märk dina synpunkter med ”Fördjupad översiktsplan för Mjärdevi och Västra Valla” och skicka dem senast den 30 september 2018 till:

Linköpings kommun
KS registrator
581 81 Linköping
eller via e-post till kommun@linkoping.se

Processen

Utställningen är ett steg i den lagstadgade processen för att ta fram en översiktsplan.

Samråd om planförslaget pågick mellan 27 februari - 30 april 2017.

Drygt 250 yttranden inkom under samrådstiden. Sedan dess har planförslaget bearbetats. Alla synpunkter och förslag som kommit in har besvarats i en samrådsredogörelse som kan hämtas på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Samrådsredogörelsen får inte publiceras på hemsidan på grund av att den innehåller personuppgifter.

Planen väntas antas av kommunfullmäktige i början av 2019.

Frågor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst eller kommunens projektledare.

Maria Kromnow

Översiktsplanerare Plankontoret

Skicka e-post till Maria

E-post: maria.kromnow@linkoping.se

Telefon: 013-26 38 29

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 29 juni 2018