Trafikplan för Linköpings innerstad

Tack för alla de synpunkter som kommit in under samrådet som pågick den 24 april - 30 juni. Trafikplan för Linköpings innerstad är ett förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen för staden Linköping och beskriver inriktningen för utvecklingen av stadens gaturum. Förslaget kan sammanfattas med: "Trafik för mer stadsliv, fler människor och bättre miljö".

Se en sammanfattande film

Film - Trafikplan för Linköpings innerstad

Filmen är en sammanfattning av trafikplanens innehåll.

Läs samrådsförslaget digitalt

Länk till Trafikplan för Linköpings innerstad

Samrådsförslaget finns även att hämta hos Miljö - och samhällsbyggnadsförvaltningens kundstjänst, Drottninggatan 45.

Bearbetning av förslaget

Samrådet pågick den 24 april - 30 juni. Den 10 maj hade vi öppet hus om planen och den 16 maj hade vi samrådsmöte.

Under hösten kommer de synpunkter som kommit in under samrådstiden att gås igenom och förslaget till trafikplan bearbetas. Alla frågor, synpunkter och förslag som kommit in besvaras i en samrådsredogörelse som tas fram i höst. Under vintern 2017/2018 planerar vi att genomföra en utställning och då blir det åter möjligt att lämna synpunkter. Planen väntas antas av kommunfullmäktige senare under 2018.

Trafikplanens huvudinriktningar

Trafikplan för Linköpings huvudinriktningar för utvecklingen av gaturummet i Linköpings innerstad är att:

  • alla trafikslag ska samspela i innerstaden
  • gatuutformningen ska bidra till samspel och möten
  • trafiken ska anpassas till omgivande stadsrum
  • gatunätet ska vara kontinuerligt och finmaskigt
  • innerstadens målpunkter ska vara nåbara för alla trafikslag

Trafikplanens syfte

Syftet med "Trafikplan för Linköpings innerstad" är att hantera frågor om fortsatt utveckling av innerstadens gator utifrån ett helhetsperspektiv.

Avsikten är att möjliggöra en utveckling som bidrar till mer och bättre innerstad samt till en mer hållbar färdmedelsfördelning och stad. Hur ska framtidens gator användas när Linköping växer? Hur kan trafikplaneringen bidra till en mer attraktiv stad? Det är frågeställningar som vi besvarar i vårt förslag

Frågor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst eller projektledaren.

Jonas Sjöholm

Trafikplanerare

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon:

013-26 30 56

E-post: Jonas.Sjoholm@linkoping.se

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor
Felanmälan? Använd gärna formuläret som du kommer till när du klickar på texten under rubriken Kontakt.

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Klicka på texten ovan för att öppna e-postformulär och registrera ärende/felanmälan.

Kartan visar planområdets avgränsning

 

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 februari 2018