Trafikplan för Linköpings innerstad

Plankontoret har tagit fram ett förslag till en trafikplan för Linköpings innerstad. Planen blir ett tillägg till gällande översiktsplan för staden Linköping och ska vara vägledande för framtidens trafikfrågor i innerstaden. Den 24 april startar samrådet om planen. Då vill vi ha in era synpunkter!

I samband med samrådsstart kommer själva planhandlingen att publiceras här på webben tillsammans med annan information. Samrådet pågår 24 april - 30 juni.  

Syftet med Trafikplan för Linköpings innerstad är att hantera frågor om fortsatt utveckling av innerstadens gator utifrån ett helhetsperspektiv.

Avsikten är att möjliggöra en utveckling som bidrar till mer och bättre innerstad samt till en mer hållbar färdmedelsfördelning och stad. Hur ska framtidens gator användas när Linköping växer? Hur kan trafikplaneringen bidra till en mer attraktiv stad? Det är frågeställningar som ska besvaras i och med arbetet.

Under fortsatt process kommer dialog och samråd att hållas med allmänhet och intressenter. Då kommer det finnas möjlighet till att lämna synpunkter på de förslag som presenteras samt lämna nya idéer och förslag.

Preliminär avgränsning av planområdet:

Frågor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst eller kommunens projektledare.

Marcus Torstenfelt

Trafikplanerare

Plankontoret

Telefon:

013-20 67 94

E-post: Marcus.Torstenfelt@linkoping.se

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45
58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 april 2017