Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad

Linköpings kommuns OBS-rapport från 2015 visar att Linköping står inför en fortsatt befolkningsökning och att behovet av nya bostäder är stort. Den visar också att Linköping har stora socioekonomiska skillnader mellan stadsdelar.

Detta sätter fokus på ytterstaden för att kunna tillskapa större volymer med nya bostäder, att läka samman ytterstadens stadsdelar och öka dess urbana kvaliteter. Det ökade intresset för utveckling i exempelvis Ryd och Ekholmen skapar också ett behov av att studera ytterstaden som helhet. Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad ska tas fram i form av ett tillägg till Översiktsplan för staden. Ytterstadsplanen ska illustrera principer och förhållningssätt för det fortsatta utvecklingsarbetena i ytterstaden

Under 2016 antog kommunfullmäktige en Utvecklingsplan för Linköpings innerstad. Utvecklingsplaner för Ytterstaden och Innerstaden kompletterar varandra och omfattar tillsammans hela Linköpings stad.

Frågor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst eller kommunens projektledare.

Caroline Johansson

Översiktsplanerare

Plankontoret

Telefon:

013-26 27 93

E-post: Caroline.Johansson@linkoping.se

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor
Felanmälan? Använd gärna formuläret som du kommer till när du klickar på texten under rubriken Kontakt.

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Klicka på texten ovan för att öppna e-postformulär och registrera ärende/felanmälan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 21 december 2017