Parkeringsregler och skyltning

Vart man får parkera i Linköpings olika stadsdelar, hur länge man får stå och vad det kostar kan skilja sig emellan de, kolla alltid parkerings och trafikskyltarna innan du parkerar för att se till att du parkerar rätt.

Hejdegården

 • Det område som omfattas av boendeparkering begränsas av Brokindsleden–Hamngatan-Tinnerbäcken norr om Gripgatan–Stångån–Braskens bro–Brokindsleden.
 • Parkeringsplatser där boendeparkering får ske är utmärkta med vit/svart tilläggstavla med texten ”Boendeparkering He”. 
 • Övriga avgiftsbelagda parkeringsplatser på gatumark inom området är enbart avsedda för besöksparkering och kan inte användas för boendeparkering.
 • Om andra trafikregler avseende parkering införs, till exempel i samband med tillfälliga vägarbeten, måste dessa givetvis följas även av de som innehar boendeparkeringstillstånd.
 • Servicedagar är till för att underlätta snöröjning, sandupptagning och mindre vägarbeten i Hejdegården. Detta innebär att det under perioden 1 oktober-30 april  är det parkeringsförbud på olika gator fördelat mellan måndag, onsdag och fredag mellan kl. 10-15.

Norra Vimanshäll

 • Det område som omfattas av boendeparkering begränsas av Vistvägen–Brokindsleden-Söderleden.
 • Parkering tillåts där gatan är tillräckligt bred för exempelvis räddningsfordon och sopbilar ska kunna komma fram. Dessa kräver minst tre meter fri körbana – året runt. På kommunens huvudcykelstråk, är parkering inte tillåten av trafiksäkerhetsskäl.
 • Parkeringsplatser där boendeparkering får ske är utmärkta med vit/svart tilläggstavla med texten ”Boendeparkering Vi” se exempel nedan.
 • Om andra trafikregler avseende parkering införs, till exempel i samband med tillfälliga vägarbeten, måste dessa givetvis följas även av de som innehar boendeparkeringstillstånd.
 • Servicedagar är till för att underlätta snöröjning, sandupptagning och mindre vägarbeten i norra Vimanshäll. Detta innebär att det under perioden 1 oktober-30 april  är det parkeringsförbud på olika gator fördelat mellan måndag, onsdag och fredag mellan kl. 10-13.

Ramshäll

 • Det område som omfattas av boendeparkering begränsas av Tinnerbäcken väster om Stigbergsgatan–S:t Larsgatan–Vistvägen–Solvändan–Tinnerbäcken väster om Prästbolsgatan.
 • Parkering tillåts där gatan är tillräckligt bred för exempelvis räddningsfordon och sopbilar ska kunna komma fram. Dessa kräver minst tre meter fri körbana – året runt. På kommunens huvudcykelstråk, är parkering inte tillåten av trafiksäkerhetsskäl.
 • Parkeringsplatser där boendeparkering får ske är utmärkta med vit/svart tilläggstavla med texten ”Boendeparkering Ra” se exempel nedan.
  Om andra trafikregler avseende parkering införs, till exempel i samband med tillfälliga vägarbeten, måste dessa givetvis följas även av de som innehar boendeparkeringstillstånd.
 • Servicedagar är till för att underlätta snöröjning, sandupptagning och mindre vägarbeten i norra Ramshäll. Detta innebär att det under perioden 1 okt-30 april  är det parkeringsförbud på olika gator fördelat mellan måndag, onsdag och fredag mellan kl 10-13.

Vasastaden

 • Det område som omfattas av boendeparkering begränsas av Vasavägen-Östgötagatan-Västra vägen-Bergsvägen-Industrigatan-Järnvägsgatan-Järnvägsavenyn-Vasavägen.
 • Parkeringsplatser där boendeparkering får ske är utmärkta med vit/svart tilläggstavla med texten ”Boendeparkering Va” se exempel nedan.
 • Övriga avgiftsbelagda parkeringsplatser på gatumark inom området är enbart avsedda för besöksparkering och kan inte användas för boendeparkering.
 • Om andra trafikregler avseende parkering införs, till exempel i samband med tillfälliga vägarbeten, måste dessa givetvis följas även av de som innehar boendeparkeringstillstånd.
 • Servicedagar är till för att underlätta snöröjning, sandupptagning och mindre vägarbeten i Vasastaden. Detta innebär att det under perioden 1 oktober-30 april  är det parkeringsförbud på olika gator från måndag till torsdag mellan kl. 10-15.

Skyltning för boendeparkering

Här får du parkera

 

Avgift alla dagar 0-24, kl. 08-22, 5 kr/tim och kl. 22-08, 1 kr/tim. Med giltig boendeparkeringstillstånd betalas ingen avgift i parkeringsautomat utan betalning sker via faktura, e-faktura eller autogiro.

 

Med denna tilläggstavla får du parkera med giltigt boendeparkeringstillstånd. Med tillståndet får du parkera som längst 7 dygn. Du måste dock ta hänsyn till parkeringsförbud under perioden 1 oktober-30 april, se tilläggstavlan nedan.

 

Parkeringsförbud under dagtid klockan 10-15 fördelat mellan måndag, onsdag och fredag (framgår av vägmärke), under perioden 1 oktober–30 april. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Välkommen att kontakta vår kundtjänst för frågor till något av förvaltningens kontor: bygglovskontoret, kommunlantmäteriet, miljökontoret och teknik- och samhällsbyggnadskontoret.

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45
58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 11 augusti 2016