Om C Linköping

För att hålla samman det som ska hända kopplat till att Ostlänken byggs genom Linköping, har kommunen startat ett projekt som heter C Linköping. Projektets uppgift är att samordna de stadsutvecklingsinsatser som är kopplade till att höghastighetsjärnvägen kommer hit.

C Linköping har som övergripande mål att "utveckla, förstora och förstärka centrala Linköping samt stärka regionens och kommunens attraktivitet för människor och företag".

Det ska ske genom att projektet planerar, samordnar och möjliggör:

• innerstadens kliv över ån

• den nya stadsdelen Stångebro

• en ny centralstation

• utvecklingen av Stångån och miljön runt omkring.

När vi vet mer exakt var Ostlänkens järnvägsspår kommer att dras här i Linköping, kommer vi också veta mer om stadens omvandling. Omvandlingen hänger samman med byggandet av Ostlänken och kommunen samarbetar med Trafikverket i dessa frågor. Det är Trafikverket som fattar beslut om, och bygger, järnvägen medan kommunen planerar för staden runt omkring.

C Linköping är ett omfattande projekt både i tid och i storlek. Därför krävs en särskild organisation i projektform.

C Linköpings uppgift är att ha helhetssyn över de stadsutvecklingsinsatser i Linköping som är kopplade till att Ostlänken byggs genom staden. Projektet är uppdelat i fyra resultatområden: järnvägen, nya staden, nuvarande stad och Stångån. För varje område finns en resultatområdesansvarig. Inom resultatområdena kommer det att starta delprojekt med ansvariga projektledare. C Linköpings projektplan styr projektet. Den antogs av kommunstyrelsen den 15 oktober 2013.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor
Felanmälan? Använd gärna formuläret som du kommer till när du klickar på texten under rubriken Kontakt.

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Klicka på texten ovan för att öppna e-postformulär och registrera ärende/felanmälan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 juni 2016