Stångebro och Stångån

Området på östra sidan av Stångån, mellan Stångån och Kallerstadleden, heter Stångebro. Visionen är att Stångebro blir en ny stadsdel i innerstaden. Mitt emellan nuvarande innerstad och Stångebro rinner Stångån som, i sitt "nya" läge mitt i det framtida centrum, kommer bidra till att förena stadsdelarna på båda sidor av ån.

Innerstaden ska alltså växa över ån in i den nya stadsdelen Stångebro. Stångebro blir en ny vattennära innerstadsdel med plats för bostäder, arbetsplatser, torg och parker. Den nya stationen planeras till Stångebro och är tänkt att bli ett pendlingsnav.

När innerstaden breder ut sig och centrum blir större och växer över ån, kommer Stångån att rinna rakt igenom city. Visionen är att Stångån och området kring ån blir en naturlig del av innerstaden, själva livsnerven i den pulserande staden med båtliv, restauranger och andra mötesplatser. Förslaget är också att en ny stadspark ska anläggas i anslutning till vattnet.

Kommunen har genomfört en arkitekttävling där det vinnande bidraget ligger till grund för hur området ska utformas. Området ingår i utvecklingsplanen för Linköpings innerstad.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor
Felanmälan? Använd gärna formuläret som du kommer till när du klickar på texten under rubriken Kontakt.

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Klicka på texten ovan för att öppna e-postformulär och registrera ärende/felanmälan.

Våren 2013 genomförde Linköpings kommun en arkitekttävling på temat "Innerstaden växer över ån" för området. Syftet var att få fram högkvalitativa stadsbyggnadsförslag inför arbetet med att utvidga innerstaden och flytta stationen till ett nytt läge öster om Stångån. De tävlande arkitektbyråerna fick i uppdrag att ta fram förslag på utformning av ett nytt stadsområde som också skulle innehålla en nu ny station med tillhörande resecentrum. De övergripande idéerna som kom fram i arkitekttävlingen ligger till grund för det detaljplaneprogram som håller på att tas fram för den nya stadsdelen Stångebro. Sex arkitektteam deltog i tävlingen och allmänheten fick möjlighet att lämna synpunkter på de utställda arkitektförslagen. När de 18 jurygrupperna och huvudjuryn gjort sitt utsågs Metro Arkitekter & Rundquist med samarbetspartners till vinnare med förslaget Åstad.

Linköping ska få mer och bättre innerstad. Det är den vision som presenteras i utvecklingsplanen för innerstaden. Visionen grundar sig i att innerstadskvaliteterna har en avgörande betydelse för stadens attraktivitet, konkurrenskraft och hållbarhet. I dag bor drygt 20 000 personer i delar av Linköping som kan ses som Linköpings innerstad. Ambitionen är att 50 000 invånare i framtiden ska kunna bo med innerstadskvaliteter. För att det ska bli möjligt måste innerstaden växa och stadskärnan stärkas. Utvecklingsplanens geografiska avgränsning utgår både från de områden som rymmer innerstadskvaliteter i dag och från de områden som bedöms kunna utveckla innerstadskvaliteter i framtiden. Ett av de områdena är Stångebro. Utvecklingsplanen för innerstaden är ett tillägg till översiktsplanen för Linköping och antogs av kommunfullmäktige den 22 mars och är vägledande för projekt C Linköping.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 juni 2016