Djurgården

Här planerar vi att bygga en blandad stadsdel med ett tydligt gatunät där byggnader och trädgårdar bygger upp gaturummen. Ett nytt centrum ska också byggas i området - Djurgårdens centrum.

Visionsbild Djurgårdens centrum

Vad ska hända på Djurgården?

I första etappen av Djurgården planeras cirka 2 000 bostäder, huvudsakligen i flerbostadshus. I område planeras även för en stadsdelspark.

När gör vi detta?

En detaljplan väntas antas under 2019. För Djurgårdens centrum finns en antagen detaljplan.

Kommunens kontaktperson

Åsa Westergren

Planarkitekt

Plankontoret

Telefon:

013-20 62 63

E-post: Asa.Westergren@linkoping.se

Övrigt

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 november 2017