Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Djurgården

Här planerar vi att bygga en blandad stadsdel med ett tydligt gatunät där byggnader och trädgårdar bygger upp gaturummen. Ett nytt centrum ska också byggas i området - Djurgårdens centrum.

Visionsbild Djurgårdens centrum

Vad händer på Djurgården?

Just nu pågår arbetet med att ta fram en detaljplan för område A och B, som härstammar från områdesprogrammet från 2005. I dessa två områden planeras för cirka 2000 bostäder. I området planeras även för en stadsdelspark.

En första etapp intill City Gross kommer att brytas ut i området. I denna planeras för cirka 250 bostäder.

När gör vi detta?

En detaljplan för den första etappen i område A och B beräknas bli antagen under sista kvartalet 2019. För Djurgårdens centrum finns redan en antagen detaljplan.

Kontakt

Åsa Westergren

Planarkitekt

Plankontoret

Telefon:

013-20 62 63

E-post: Asa.Westergren@linkoping.se

Övrigt

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 5 februari 2018