Djurgården

Här planerar vi att bygga en blandad stadsdel med ett tydligt gatunät där byggnader och trädgårdar bygger upp gaturummen. Ett nytt centrum ska också byggas i området - Djurgårdens centrum.

Visionsbild Djurgårdens centrum

Vad händer på Djurgården?

Just nu pågår arbetet med att ta fram en detaljplan för område A och B, som härstammar från områdesprogrammet från 2005. I dessa två områden planeras för cirka 2000 bostäder. I området planeras även för en stadsdelspark.

En första etapp intill City Gross kommer att brytas ut i området. I denna planeras för cirka 250 bostäder.

När gör vi detta?

En detaljplan för den första etappen i område A och B beräknas bli antagen under sista kvartalet 2019. För Djurgårdens centrum finns redan en antagen detaljplan.

Kontakt

Åsa Westergren

Planarkitekt

Plankontoret

Telefon:

013-20 62 63

E-post: Asa.Westergren@linkoping.se

Övrigt

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 5 februari 2018