Stadsbyggnadsprojekt Berga

Arbetet med stadsbyggnadsprojekt Berga har nu startat.

Stadsbyggnadsprojekt Berga

 

Vad ska hända i Berga?

Karta över området för stadsbyggnadsprojekt Berga

Här planeras för en ny stadsdel innehållande upp emot 600 bostäder i flerfamiljshus och småhus, skola och förskola. Området ligger söder om Söderleden och öster om Haningeleden. Stadsdelen ska innehålla en stor andel bostäder med överkomliga hyror. Projektet ska bli ett nationellt exempel avseende ”bostäder för alla”.

För att nå en stor andel bostäder till överkomliga hyror föreslås ett nytt sätt att tilldela marken utifrån vissa kriterier i ett tidigt skede. Stadsbyggnadsprocessen och en effektivare produktion kan även bidra till detta. Den färdiga stadsdelen ska hålla samma kvalitet som liknande stadsbyggnadsprojekt i Sverige under perioden.

De färdiga bostäderna ska bestå av såväl hyresrätter som bostadsrätter samt äganderätter.

Varför gör vi detta?

Stadsdelen ska bidra till att uppnå målet om en tätare och mer sammanhållen stad genom att bygga samman Södra Ekkällan och Berga och skapa ökad närhet och tillgänglighet till eklandskapet och Tinnerbäcksstråket.

Stadsbyggnadsprojektet ska bidra till att Berga som helhet blir en mer integrerad del av staden och att en större socioekonomisk blandning uppnås bland de boende.

Aktuellt just nu

Den 29 november 2017 höll Linköpings kommun en byggherredialog. Temat var: Hur bygger vi billiga bostäder tillsammans?

Här kan du läsa en sammanställning av workshopens diskussioner

 Vilka gör detta?

Stadsbyggnadsprojekt Berga drivs av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden.

Projektet ska bedrivas med så kallad tidig byggherremedverkan. Det innebär att en grupp byggherrar tar ett stort ansvar för processen från stadsbyggnadskoncept till färdig byggnation.

Kontakt

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kontaktpersoner för Stadsbyggnadsprojekt Berga:

Magnus Liljedahl

Exploateringsingenjör/projektledare

Plankontoret

Telefon:

013-20 59 19

E-post: Magnus.Liljedahl@linkoping.se

Lisa Setterdahl

Planarkitekt

Plankontoret

Telefon:

013-26 32 68

E-post: Lisa.Setterdahl@linkoping.se

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor
Felanmälan? Använd gärna formuläret som du kommer till när du klickar på texten under rubriken Kontakt.

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Klicka på texten ovan för att öppna e-postformulär och registrera ärende/felanmälan.

 Övrigt

Kommande markanvisning

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 21 december 2017