Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Stadsbyggnadsprojekt Berga

Arbetet med stadsbyggnadsprojekt Berga fortskrider, nu pågår vår markanvisningstävling.

Stadsbyggnadsprojekt Berga

 

Vad ska hända i Berga?

Karta över området för stadsbyggnadsprojekt Berga

Här planeras för en ny stadsdel innehållande upp emot 600 bostäder i flerfamiljshus och småhus, skola och förskola. Området ligger söder om Söderleden och öster om Haningeleden. Stadsdelen ska innehålla en stor andel bostäder med överkomliga hyror. Projektet ska bli ett nationellt exempel avseende ”bostäder för alla”.

För att nå en stor andel bostäder till överkomliga hyror föreslås ett nytt sätt att tilldela marken utifrån vissa kriterier i ett tidigt skede. Stadsbyggnadsprocessen och en effektivare produktion kan även bidra till detta. Den färdiga stadsdelen ska hålla samma kvalitet som liknande stadsbyggnadsprojekt i Sverige under perioden.

De färdiga bostäderna ska bestå av såväl hyresrätter som bostadsrätter samt äganderätter.

Varför gör vi detta?

Stadsdelen ska bidra till att uppnå målet om en tätare och mer sammanhållen stad genom att bygga samman Södra Ekkällan och Berga och skapa ökad närhet och tillgänglighet till eklandskapet och Tinnerbäcksstråket.

Stadsbyggnadsprojektet ska bidra till att Berga som helhet blir en mer integrerad del av staden och att en större socioekonomisk blandning uppnås bland de boende.

Pågående aktivitet

Markanvisningstävling pågår mellan 9 mars och 20 april 2018. Mer information hittar du på markanvisningssidan.

Tidigare aktivitet 

Den 29 november 2017 höll Linköpings kommun en byggherredialog. Temat var: Hur bygger vi billiga bostäder tillsammans?

Här kan du läsa en sammanställning av workshopens diskussioner

Vilka gör detta?

Stadsbyggnadsprojekt Berga drivs av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden.

Projektet ska bedrivas med så kallad tidig byggherremedverkan. Det innebär att en grupp byggherrar tar ett stort ansvar för processen från stadsbyggnadskoncept till färdig byggnation.

Kontakt

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kontaktpersoner för Stadsbyggnadsprojekt Berga:

Magnus Liljedahl

Exploateringsingenjör/projektledare Plankontoret

Skicka e-post till Magnus

E-post: Magnus.Liljedahl@linkoping.se

Telefon: 013-20 59 19

Lisa Setterdahl

Planarkitekt Plankontoret

Skicka e-post till Lisa

E-post: Lisa.Setterdahl@linkoping.se

Telefon: 013-26 32 68

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 9 mars 2018