Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Valla Berså - Videgatan

Spännande och miljösmart hus med 69 hyreslägenheter och närhet till parkmiljö i Valla.

Valla Berså sett från Malmslättsvägen

 

Vad ska hända i Valla?

I Johannesborgsparken byggs Valla Berså som är ett spännande cirkelformat hus med 69 hyreslägenheter. Det blir 25 ettor, 27 tvåor, 17 treor och ett par butikslokaler i gatuplan. Det kommer även finnas en restaurang in mot parken vilket blir ett trevligt tillskott för hela stadsdelen Valla!

Varför gör vi detta?

Genom detta projekt kan vi möta den stora efterfrågan av bostäder och skapa en lugnare miljö i Johannesborgsparken.

När gör vi detta?

Bygget pågår och inflyttning är beräknad till mars 2018.

Vilka gör detta?

Det är Lindstén Fastigheter AB som bygger och även står för ägandet och förvaltandet av bostäderna. Du hittar mer information om Valla Berså på deras webbplats.

Övrigt

Detaljplan (DP1553) antogs av samhällsbyggnadsnämnden den 16 december 2015, § 378.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 30 augusti 2017