C Linköping

2028 ska tågen börja rulla på Ostlänken. Det innebär stora möjligheter och Linköping vill förstås ta vara på dessa möjligheter på bästa sätt. C Linköping samordnar de stadsutvecklingsinsatser i Linköping som är kopplade till Ostlänkenbygget, som den nya stadsdelen Stångebro och utvecklingen av miljön kring Stångån och bygget av en ny station.

 

Tåg

 

Exakt hur staden kommer att se ut 2028 vet vi inte. Men vi tror att innerstaden har börjat växa över ån in i den helt nya stadsdelen Stångebro som planeras på östra åkanten. Den nya stadsdelen är sammanknuten med nuvarande innerstad där flera stråk binder ihop olika stadsdelar på ett naturligt sätt.

När centrum blir större och växer över ån kommer Stångån att rinna rakt igenom den pulserande innerstaden och vara en naturlig del av stadslivet.

När höghastighetstågen rullar på Ostlänken kommer vi kunna resa till Stockholm på en timme, och tvärtom. Det innebär en större arbetmarknad och det öppnar för nya möjligheter, både för dig och för företagen.

Vi planerar också för en helt ny centralstation där olika trafikslag kan mötas. Vi vill att det ska bli enklare för dig som pendlar.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45
58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 januari 2017