Kommunens behandling av personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning.

Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information  om behandlingen lämnas.

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Ansökan skickas till Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Har du frågor?

Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. För kontaktinformation, se Kontakta oss. 

 

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

» Start / Stöd & omsorg / Äldreomsorg / Aktiviteter och frit... / Hagdahlska huset - Seniorcenter

Hagdahlska huset - Seniorcenter

Hagdahlska huset - Seniorcenter
Besöksadress: Platensgatan 2
Postadress: Hagdahlska huset
Platensgatan 2
581 81 Linköping
Telefon: 013 - 20 62 79
Telefontid:
Fax:
Öppettider:
Webbplats:
Kontakt:

Jag har en fråga och vill bli kontaktad:
* Obligatorisk uppgift
Välj en fil att bifoga i mailet: Ange en kontaktväg nedan * För- och efternamn *: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag vill lämna synpunkter eller klagomål:
* Obligatorisk uppgift Om ditt klagomål gäller en verksamhet, ange verksamhetens namn.
Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående din synpunkt eller ditt klagomål ber vi dig ange kontaktväg nedan. Namn: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag har hittat fel på webbsidan:
* Obligatorisk uppgift
    Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående felet ange kontaktinformation nedan. Namn: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*
E-post

Hagdahlska huset finns på Platensgatan 2. Hit kan du komma för en pratstund över en kopp kaffe och använda vårt IT-kafé, minigym eller delta i andra aktiviteter som presenteras i vårt veckoprogram. Vi har även en visningsmiljö med teknik för äldre.

 

Kafé - du är alltid välkommen att komma in för att ta en kopp kaffe och bara umgås. Du tas emot av värdar som kommer från olika pensionärsorganisationer. När det är fint väder så har vi uteservering!

Minigym - vi har ett minigym dit du kan komma och träna varje dag.  Vi har också  tv-spelet Wii där Du kan få hjälp att träna motorik och koordination på ett kul sätt.

IT-kafé - det finns ett antal datorer som du är välkommen att använda och ett par dagar i veckan finns IT-stöd av handledare som du kan anmäla dig till.

Surfplatta - vi har en surfplatta och det finns möjlighet till handledning flera gånger i veckan.

Mobiltelefon och digitalkamera - det finns möjlighet till handledning i att hantera de vanligaste funktionerna på din mobiltelefon och digitalkamera. Du kan även komma och ställa frågor om TV, bredband, telefoni och datorer vissa dagar i veckan. Se veckoschema! 

Föreläsningar/aktiviteter - vi har olika aktiviteter varje vecka, bland annat föreläsningar, underhållning och dans. Alla våra aktiviteter finns i veckoprogrammet i högerspalten och i Corren under rubriken "Linköping idag".

Konst - vi samarbetar med konsthallen Passagen och har en egen konstgrupp där du kan vara med och påverka aktiviteter.

Äldrelots - finns på plats sista onsdagen i månaden och svarar på frågor mellan kl. 14.00-15.00 (ej under sommaren)

Välkommen in att ta del av veckoprogrammet och anmäl dig till de olika aktiviteterna!

Öppettider: Vardagar  kl 10.00 -16.00 Vi har stängt 5/5 och 6/5 och öppnar 9/5 igen!

Verksamheten är beroende av frivilliga krafter. Hör av dig om du har idéer om aktiviteter eller vill hjälpa till!

Läs om vår verksamhet ur ett nyttoperspektiv på Hälsans nya verktygs hemsida

http://hnv.se/case/central-motesplats-oppnar-tekniken-for-aldre/ 

För mer information, kontakta verksamhetsansvarig Ingrid von Sydow
Telefon: 013- 206279 eller 013-263796

Adress: Platensgatan 2,  582 20 Linköping

E-post:ingrid.von.sydow@linkoping.se

Ditt namn:

 

Mottagarens e-postadress:

 
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.

Ange koden som visas på bilden ovan:*


Tips för bästa utskrift

Använd "Spara och skriv ut lista" om du vill ha en enkel lista med kontaktuppgifter och grundfakta om de verksamheter som du valt att jämföra.

Linköpings kommun
581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
E-post: Kommunen
Innehållsfrågor: Infomaster
Tekniska frågor: Webmaster
Plusgiro: 9965-5
Bankgiro: 373-3946
Org.nr: 212000-0449