Kommunens behandling av personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning.

Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information  om behandlingen lämnas.

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Ansökan skickas till Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Har du frågor?

Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. För kontaktinformation, se Kontakta oss. 

 

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

» Start / Bygga & bo / Vatten och avlopp / Enskilt avlopp / Entreprenörer och konsulter

Entreprenörer och konsulter

Miljökontoret
Besöksadress:
Adress: Linköpings kommun
Miljökontoret
Drottninggatan 45
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)
Fax: 013-20 57 15
Öppettider:
Webbplats:
Kontakt:

Jag har ett ärende till kommunen:
* Obligatorisk uppgift
Ärendebeskrivning     Välj filer att bifoga i mailet Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående ärendet ange kontaktinformation nedan. Namn Återkoppling
E-post för ärendebekräftelse
Telefonnummer
Gata Postnummer Stad


Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag har hittat fel på webbsidan:
* Obligatorisk uppgift
    Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående felet ange kontaktinformation nedan. Namn: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*
E-post
De flesta som ska inrätta eller förbättra sin avloppsanordning tar hjälp av en konsult och/eller en anläggningsentreprenör. Dessa kan hjälpa dig med att ta fram ett förslag som passar förhållandena på din tomt och med att utföra själva grävarbetet.

Att tänka på när man anlitar markentreprenör och konsult

Tänk igenom ordentligt vad du vill ha gjort innan du anlitar entreprenören. Ska entreprenören hjälpa dig med tillståndsansökan eller ska entreprenören endast bygga en anordning du fått tillstånd för?

Be att få alla uppgifter från entreprenören: fullständigt namn, adress, telefonnummer och person- eller organisationsnummer. Dessa uppgifter ger dig möjlighet att göra ytterligare kontroller.

Skriv alltid ett avtal. Det är viktigt om det blir problem i efterhand men hjälper också till att undvika missförstånd. Om entreprenören inte vill skriva ett ordentligt avtal bör du anlita någon annan istället.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtalet bör innehålla:

  • Namn på båda parter
  • Tjänstens omfattning
  • Pris (fast pris, ungefärligt pris eller löpande räkning)
  • Hur betalningen ska ske
  • Tider för arbetets påbörjande och avslutande
  • Särskilda villkor
  • Vitesklausul vid försening
  • Båda parters underskrift

Kolla med skattemyndigheten att entreprenören har F-skattesedel. Detta innebär att det är entreprenören och inte du som ska betala arbetsgivaravgifter. Detta ska också framgå på fakturan.

Entreprenören ska kunna visa att det finns en försäkring som gäller under byggtiden. Entreprenören bör kunna ge dig namn och telefonnummer till tidigare kunder för referenser. Ring kronofogden och kontrollera att entreprenören inte har några betalningsanmärkningar. Betalningsanmärkningar gör det svårt för entreprenören att få fram material från andra företag. Om du får problem kan du vända dig till Konsumentvägledaren i kommunen. Vid stora problem som innebär mycket pengar bör du vända dig till en advokat.

Källa: Konsumentverket, Hus & Hem nr 3/2002

Diplomerade entreprenörer och konsulter

Personerna i listan nedan är diplomerade och verksamma i Linköping med omnejd. Diplomet är personligt. Utbildningen anordnas av branschorganisationen Maskinentreprenörerna. Utbildningen syftar till att öka kunskapen om enskilda avlopp. Listan är inte fullständig då det finns diplomerade entreprenörer som valt att inte vara med på listan.

  

 

  

  

  

  

  

  

  

Diplomerade entreprenörer

Anders Gräv
Anders Ekström
LINKÖPING

 

Telefon: 013-39 51 96
Mobil: 0705-24 87 55

Anders Nilsson Grävmaskiner
Anders Nilsson
SKÄRBLACKA

  

Mobil: 0703-43 33 44

E-post: ia.nilsson@telia.com

Backgårdens Entreprenad

Peter Eckerwall

Vreta Kloster

 

Mobil: 0705-760691

E-post: Kontakt

Webb: www.bgentreprenad.se

Bejke Entreprenad AB
Oskar Bejke
STUREFORS

 

  

Telefon: 013-413 00
Mobil: 0730-20 26 11
E-post: Oskar

Webb: www.bejke.se

  

Berggårdens Grävtjänst
Conny Berggården
LINKÖPING

 

  

Telefon: 013-88093
Mobil: 0706-39 34 60
E-post: Conny
Webb: www.berggardens.se

  

Björkfors Gräv & Markservice
Lars Götesson
Lars Andersson
RIMFORSA

  

Telefon: 0494-610 75
Mobil: 0703-96 79 60

M. Blaad Gräv

Mikael Blaad

SKÄNNINGE

 

Mobil: 0706-05 02 52

E-post: Blaadgrav

Christer Bengtzon Alltjänst
Christer Bengtzon
VIKINGSTAD

  

Telefon: 013-821 31
Mobil: 0761-15 65 65

E-post: Christer

Diknings AB Bertil Segerberg

Thomas Segerberg

MANTORP

  

Telefon: 0706-961944

E-post: Thomas Segerberg Mjolby

Diptera AB
Mattias Hjelte
LINKÖPING

  

Mobil: 0709-34 30 72
E-post: Diptera Ab

Entreprenör Tommy Pettersson
ÅTVIDABERG

  

Telefon: 0120-510 16
Mobil: 0702-23 38 94

Fritzsche Skog & Marktjänst
Gunnar Fritzsche
Fredrik Johansson
VRETA KLOSTER

  

Telefon: 013-604 56
Mobil: 0702-20 35 16

E-post: Gunnar Fritzsche  

Grävkonsult AB
Erik Rydén
VIKINGSTAD

  

Mobil: 0705-33 68 30

Grävtjänst H. Lennartson
Hans Lennartson
LINGHEM

  

Mobil: 0702-91 26 42

Göran Roth Maskinstation
Göran Roth
KISA

  

Mobil: 0705-22 45 59

HeMa lantbruk
Mattias Nilsson
NYKIL

  

Telefon: 013-33 21 55
Mobil: 070-34 522 69

Hilbrands Maskinstation
Henrik Hilbrand
VÄDERSTAD

  

Telefon: 0142-705 77

Mobil: 0706-59 00 32

E-post: Hilbrands

Jegermalms Mark & Gräv AB
Henrik Jegermalm
MOTALA

  

Mobil:0705-76 99 83
E-post: Jegermalmsmark
Webb: www.jegermalms.se

Klaséns Maskingrävningar
Mats Klasén
VIKINGSTAD

  

Telefon: 013-33 40 56
Mobil: 0705-53 40 56

E-post: Mats Klasen

Ljungsgården Gräv & Transport AB
Magnus Peterson
Maritha Peterson
VRETA KLOSTER

Telefon: 013-39 22 89
Mobil: 0703-72 08 05
Mobil: 0703-39 22 04
E-post:Magnus

Webb: www.ljungsgarden.se

  

Marcussons Entreprenadteknik
Robert Marcusson
Jonas Marcusson

LINKÖPING

  

 

Mobil: 0703-44 18 27
Mobil: 0706-29 04 77

E-post: Robert

Mickes Maskinentreprenad i Linköping AB
Michael Larsson

LJUNGSBRO

 

 

Mobil: 0706-65 12 75

E-post: Info

Webb: www.mme.nu

 

Nykils Maskingrävning
Fredrik Carlsson
NYKIL

  

Mobil: 0731-61 18 28

E-post: Nmgfredrikkarlsson

Opphem Entreprenad AB

Daniel Jansson

RIMFORSA

Mobil: 0706-71 76 20

E-post: Danieljansson

Pederséns Entreprenad
Håkan Pedersén
NYKIL

  

Mobil: 0703-41 79 39

RC Gräv & Consult AB
Rune Carlsson
VIKINGSTAD

Telefon: 013-840 48

Mobil: 0705-84 12 00
E-post: Rune

Webb: www.rc-consult.se

  

SA-Frakt AB

Sven André

BROKIND

    

Telefon: 013-412 88

Mobil: 0705-76 38 88
E-post: Safrakt

Sigges Entreprenad
Fredrik Johansson

LJUNGSBRO

  

Mobil: 0735-34 33 43
Fax 013-343 39 53
E-post: Zigge75

Tegneby Åkeri
Nils-Erik Åberg
LINKÖPING

  

Telefon: 013-39 70 15
Mobil: 0706-07 30 15

E-post: Info

Ulf Andersson Entreprenad AB
Ulf Andersson
LINKÖPING

  

Telefon: 013-411 17
Mobil: 0703-78 97 10
Wilzéns Mark & Betongteknik AB
Robert Sandberg
LINKÖPING
   
Mobil: 0709-309320
Webb: www.wilzens.se
Åtvidabergs gräv och schakt AB
Fredrik Johansson, Niklas Karlsson, Joakim Thunvall
ÅTVIDABERG

Telefon: 0120-124 92
Mobil: 0705-15 39 33
E-post: Info

Webb: www.gravochschakt.com

  

  

Diplomerad VA-konsult

Fritzsche Skog & Marktjänst
Gunnar Fritzsche
VRETA KLOSTER

  

Telefon: 013-604 56
Mobil: 0702-20 35 16

Göran Roth Maskinstation
Göran Roth
KISA

 

Mobil: 070-522 45 59

Klaséns Maskingrävningar
Mats Klasén
VIKINGSTAD

  

Telefon: 013-33 40 56
Mobil: 0705-53 40 56

E-post: Mats Klasen

Kompost & Kretslopp AB

Sven‑Olov Mattson

Anna Strid

Kolmården

Telefon: 011-13 79 00

Mobil: 0705-71 97 23

Mobil: 0709-32 21 55

E-post: Info

Webb: www.kompost.se

  

Ljunggårdens Gräv & Transport
Magnus Peterson
VRETA KLOSTER

Telefon: 013-39 22 89

Mobil: 0703-72 08 05

E-post:  Magnus

Webb: www.ljungsgarden.se

  

Sigges Entreprenad
Fredrik Johansson

LJUNGSBRO

  

Mobil: 0735-34 33 43
Fax 013-343 39 53
E-post: Zigge75

SKSR i Linköping AB
Pär Sunesson
LINKÖPING

Telefon: 013-511 80

Mobil: 0705-15 11 80
E-post: Sksr

 

Ditt namn:

 

Mottagarens e-postadress:

 
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.

Ange koden som visas på bilden ovan:*


Tips för bästa utskrift

Använd "Spara och skriv ut lista" om du vill ha en enkel lista med kontaktuppgifter och grundfakta om de verksamheter som du valt att jämföra.

Linköpings kommun
581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
E-post: Kommunen
Innehållsfrågor: Infomaster
Tekniska frågor: Webmaster
Plusgiro: 9965-5
Bankgiro: 373-3946
Org.nr: 212000-0449