Kommunens behandling av personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning.

Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information  om behandlingen lämnas.

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Ansökan skickas till Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Har du frågor?

Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. För kontaktinformation, se Kontakta oss. 

 

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

» Start / Demokrati & politik / Nyheter / Arkiverade nyheter / Stormöten med landsbygdsbefolkning

Stormöten med landsbygdsbefolkning

2010-01-05

Linköpings kommun håller på att ta fram en ny strategi för landsbygden. I strategin kommer vi att lägga fokus på frågor som är viktiga för landsbygdens framtida utveckling i kommunen.

För att samla alla idéer och för att alla ska få göra sin röst hörd bjuder vi därför in till fyra möten runt om i kommunen. Mötena kommer att vara forum där vi tillsammans diskuterar vilka frågor som är viktiga för en levande landsbygd.

Vi har valt att lägga möten under början av 2010 på fyra platser i kommunen.

·        Åkerbo: Onsdagen den 20/1 kl. 19 i Verkstan i Askeby

·        Vårdnäs: Måndagen den 25/1 kl. 19 i Stiftsgården, Vårdnäs

·        Väst: Tisdagen den 2/2 kl. 19 i Klubbhuset vid Gammalkils idrottsplats på Ulrikavägen

·        Vreta Kloster: Onsdagen den 3/2 kl. 19 i Sockenstugan, Stjärnorp

Vid frågor kontakta Sofia Lindblad, Linköpings kommun via telefon 013-20 65 31 eller Via e-post.

Ditt namn:

 

Mottagarens e-postadress:

 
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.

Ange koden som visas på bilden ovan:*


Tips för bästa utskrift

Använd "Spara och skriv ut lista" om du vill ha en enkel lista med kontaktuppgifter och grundfakta om de verksamheter som du valt att jämföra.

Linköpings kommun
581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
E-post: Kommunen
Innehållsfrågor: Infomaster
Tekniska frågor: Webmaster
Plusgiro: 9965-5
Bankgiro: 373-3946
Org.nr: 212000-0449