Kommunens behandling av personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning.

Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information  om behandlingen lämnas.

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Ansökan skickas till Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Har du frågor?

Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. För kontaktinformation, se Kontakta oss. 

 

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

» Start / Om kommunen / Ekonomi / Information till våra leverantörer

Information till våra leverantörer

Linköpings kommun
Besöksadress: Stadshuset
Storgatan 43
Postadress: Linköpings kommun
581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
Telefontid:
Fax: 013-20 58 63
Öppettider: 07.45-17.00 (juni-augusti 07.45-16.00)
Dag före helgdag 07.45-16.00
Webbplats:

Risklinjen 020-93 00 00

Ring risklinjen dygnet runt - tipsa om faror och risker i vår omgivning.

Kontakt:

Jag har en fråga och vill bli kontaktad:
* Obligatorisk uppgift
Välj en fil att bifoga i mailet: Ange en kontaktväg nedan * För- och efternamn *: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag vill lämna förslag eller synpunkter:
* Obligatorisk uppgift
Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående ditt förslag eller din synpunkt ber vi dig ange kontaktväg nedan. Namn: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag har hittat fel på webbsidan:
* Obligatorisk uppgift
    Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående felet ange kontaktinformation nedan. Namn: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*
E-post
Här får du som är leverantör till kommunen lite information om vad som är viktigt att tänka på när du ska fakturera Linköpings kommun.

 

Kommunens fakturaadress

För att kommunen ska kunna betala inkomna fakturor är det viktigt att det tydligt framgår att det är Linköpings kommun som är fakturamottagare, vad som har levererats och vem inom kommunen som har gjort beställningen. Om nödvändiga uppgifter saknas på fakturan kommer den att returneras till avsändaren, se nedan.

 

Linköpings kommun tillämpar elektronisk fakturahantering och skannar in erhållna pappersfakturor. För att fakturan ska kunna styras till rätt mottagare är det viktigt att det finns ett särskilt referensnummer på fakturan. Referensnumret består av ett 3-siffrigt nummer följt av en bokstav, till exempel 103A och ska uppges av kommunens beställare. Om beställaren inte anger något referensnummer ber vi dig som leverantör att efterfråga den. Att uppgiften finns underlättar vår hantering, men ger också dig som leverantör en ökad säkerhet att beställaren är en person som är anställd av Linköpings kommun. För en fullständig förteckning över befintliga referensnummer och intervall se under Dokument & blanketter.

 

På samtliga fakturor som ställs ut till kommunen ska fakturaadressen följa nedanstående struktur:

 

Linköpings kommun

Skanningcentralen

103A (exempel)

581 81 Linköping

 

Leveransadress ska naturligtvis anges på fakturan med den adress dit varan eller tjänsten levererats.

 

Annan post som inte innehåller fakturor skickas direkt till den verksamhet som är berörd.

 

 

Obligatoriska uppgifter

Följande uppgifter måste finnas på leverantörsfakturan för att den ska kunna behandlas av Linköpings kommun:

 

·         Kommunens fakturaadress

·         3-siffrigt referensnummer samt versal.

·         Leveransadress

·         Kommunens beställare (namn och enhet)

·         Fakturanummer

·         Fakturadatum

·         Fakturabelopp

·         Momsbelopp och tillämpad momssats

·         Leverantörens plusgiro eller bankgiro

·         Organisationsnummer

·         Information om F-skatt

 

Om fakturan hänvisar till följesedel, rekvisition, kassakvitto eller annan specifikation måste den bifogas fakturan.

 

 

Om uppgifter saknas

Om uppgifter saknas på fakturan så att det är oklart om Linköpings kommun ska betala fakturan, eller om det inte framgår vilken person eller enhet som har beställt varan/tjänsten eller om det är någon annan viktig uppgift som saknas för att korrekt kunna hantera fakturan, kommer fakturan att skickas tillbaka till leverantören.

 

Leverantören får då skicka en ny faktura med nytt fakturadatum och ny förfallodag, vilket innebär att betalningen försenas. Kommunen betalar inga dröjsmålsräntor eller andra påslag som en följd av en sådan hantering.

 

 

Betalningsvillkor

Linköpings kommun tillämpar alltid, såvida inte särskild annan överenskommelse har träffats, betalningsvillkoret 30 dagar efter ankomstdatum och betalar inga faktureringsavgifter eller liknande påslag på fakturan eller eventuella dröjsmålsräntor som överstiger räntelagens bestämmelser.

 

 

Elektroniska fakturor

För att underlätta fakturahanteringen för såväl oss som våra leverantörer ser vi gärna att vi får fakturorna helt elektroniskt istället för i pappersform.

 

Vi tar emot fakturor i Svefaktura-format i samarbete med företaget Pagero.

 

Om ni vill skicka fakturor elektroniskt till Linköpings kommun, kontakta Scanningcentralen, tel. 013-206505.

 

 

Övriga uppgifter

Kommunens organisationsnummer är: 212000-0449

VAT-nummer (momsregistreringsnummer med tillägg för landskoden): SE212000044901.

 

Ditt namn:

 

Mottagarens e-postadress:

 
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.

Ange koden som visas på bilden ovan:*


Tips för bästa utskrift

Använd "Spara och skriv ut lista" om du vill ha en enkel lista med kontaktuppgifter och grundfakta om de verksamheter som du valt att jämföra.

Linköpings kommun
581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
E-post: Kommunen
Innehållsfrågor: Infomaster
Tekniska frågor: Webmaster
Plusgiro: 9965-5
Bankgiro: 373-3946
Org.nr: 212000-0449