Kommunens behandling av personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning.

Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information  om behandlingen lämnas.

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Ansökan skickas till Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Har du frågor?

Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. För kontaktinformation, se Kontakta oss. 

 

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

» Start / Om kommunen / Organisation / Leanlink / LSS Funktionsstöd / Bostäder med särskild service

Bostäder med särskild service

LSS Funktionsstöd
Besöksadress:
Klostergatan 5 B
Postadress:
Linköpings kommun
LSS Funktionsstöd
Klostergatan 5B
581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00 (vx)
Telefontid:
Fax: 013-20 87 49
Öppettider:
Kontakt:

Jag har en fråga och vill bli kontaktad:
* Obligatorisk uppgift
Välj en fil att bifoga i mailet: Ange en kontaktväg nedan * För- och efternamn *: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag vill lämna synpunkter eller klagomål:
* Obligatorisk uppgift Om ditt klagomål gäller en verksamhet, ange verksamhetens namn.
Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående din synpunkt eller ditt klagomål ber vi dig ange kontaktväg nedan. Namn: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag har hittat fel på webbsidan:
* Obligatorisk uppgift
    Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående felet ange kontaktinformation nedan. Namn: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*
E-post
Bostad med särskild service är lagens(LSS) benämning på de olika typer av bostäder som kan erbjudas personer med vissa funktionshinder. LSS Funktionsstöd ansvarar för tre typer av bostäder med särskild service, gruppbostäder, servicebostäder och gruppbostad med daglig verksamhet.

Längre ner på denna sida kan du söka dig fram till de bostäder som LSS Funktionsstöd driver i Linköpings kommun.

Gruppbostäder

Innehåller oftast fem individuella lägenheter i samma huskropp. I lägenheterna får du stöd från personal och har tillgång till en gemensamhetslokal i gruppbostaden som vi ofta benämner baslägenhet. I baslägenheterna finns även personalutrymmen.

Servicebostäder 

Är en mer självständig boendeform än gruppbostad. Det är oftast ”vanliga lägenheter” som ligger inom ett geografiskt begränsat område. Du som bor i servicebostad har även tillgång till en baslägenhet/lokal i närområdet. En samlad personalgrupp kan ge dig stöd och service.

Gruppbostäder med daglig verksamhet (BoDa)

Är samma typ av boende som beskrivs under rubriken gruppbostäder ovan. Skillnaden är att inom samma verksamhet ingår ansvar för daglig verksamhet och samma personalgrupp finns i såväl boende som i den dagliga verksamheten. BoDa-verksamheten är företrädesvis för personer med svår utvecklingsstörning. 

Här nedanför kan du söka dig fram till de bostäder som Ao LSS Funktionsstöd driver i Linköpings kommun. Du kan också välja vilken stadsdel du har intresse av.

Välj kategorier:
Boendeform
Geografiskt område

Ditt namn:

 

Mottagarens e-postadress:

 
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.

Ange koden som visas på bilden ovan:*


Tips för bästa utskrift

Använd "Spara och skriv ut lista" om du vill ha en enkel lista med kontaktuppgifter och grundfakta om de verksamheter som du valt att jämföra.

Linköpings kommun
581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
E-post: Kommunen
Innehållsfrågor: Infomaster
Tekniska frågor: Webmaster
Plusgiro: 9965-5
Bankgiro: 373-3946
Org.nr: 212000-0449