Kommunens behandling av personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning.

Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information  om behandlingen lämnas.

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Ansökan skickas till Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Har du frågor?

Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. För kontaktinformation, se Kontakta oss. 

 

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

» Start / Om kommunen / Organisation / Leanlink / Nyheter / Arkiverade nyheter / Nytt nummer av Fanfaren - en lättläst tidning!

Nytt nummer av Fanfaren - en lättläst tidning!

2011-06-25

Tidningen Fanfaren är en lättläst tidning som görs av arbetstagarna på daglig verksamhet Odil. Fanfaren har funnits i många år. Här nedan hittar du utgivna nummer av tidningen Fanfaren.

Tidningen Fanfaren är en lättläst tidning.
Det är deltagarna på daglig verksamhet Fanfaren 
som gör tidningen Fanfaren.

Fanfaren är en daglig verksamhet inom Leanlink.

Fanfaren kommer ut med flera nummer varje år.

Den innehåller lättlästa reportage,

faktasidor, boktips, recept med mera.

 

Fanfaren skickas ut till privatpersoner, dagliga verksamheter,

boenden, särskolan, bibliotek, kommunpersonal

och andra kommunala verksamheter.

 

Du hittar Fanfaren på www.leanlink.se/fanfaren

Klicka på bilderna för att läsa tidningen!

 

 Fanfaren nummer 113

  

 

 

Fanfaren nummer 111

  

 

Fanfaren nummer 112 

 

Fanfaren nummer 109

 

 

Fanfaren nummer 110

  

Fanfaren nummer 107

 

 

Fanfaren nummer 108

  

Fanfaren nummer 105 

  

  

Fanfaren nummer 106

 

  

Fanfaren nummer 103

  

 

Fanfaren nummer 104

 

 

Fanfaren nummer 101 

 

 

 Fanfaren nummer 102

 

Fanfaren nummer 99 

 

 

 

Fanfaren nummer 100

 

Fanfaren nummer 97 

 

  

 

Fanfaren nummer 98

 

Fanfaren nummer 95 

 

  

 

Fanfaren nummer 96

 

 

Fanfaren nummer 93 

 

 

Fanfaren nummer 94 

 

 

Fanfaren nummer 91 

 

 

Fanfaren nummer 92

 

 

Fanfaren nummer 89

 

 

Fanfaren nummer 90

  

 

Fanfaren nummer 87

 


Fanfaren nummer 88

  

 

Fanfaren nummer 85

 

 

Fanfaren nummer 86

  

 

Fanfaren nummer 83

 

 

 

Fanfaren nummer 84

 

Fanfaren nummer 81

 

 

 

Fanfaren nummer 82

 

 

 

Fanfaren nummer 79

 

Fanfaren nummer 80

 

 

 

Kristina Ljunggren
Ditt namn:

 

Mottagarens e-postadress:

 
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.

Ange koden som visas på bilden ovan:*


Tips för bästa utskrift

Använd "Spara och skriv ut lista" om du vill ha en enkel lista med kontaktuppgifter och grundfakta om de verksamheter som du valt att jämföra.

Linköpings kommun
581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
E-post: Kommunen
Innehållsfrågor: Infomaster
Tekniska frågor: Webmaster
Plusgiro: 9965-5
Bankgiro: 373-3946
Org.nr: 212000-0449