Kommunens behandling av personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning.

Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information  om behandlingen lämnas.

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Ansökan skickas till Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Har du frågor?

Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. För kontaktinformation, se Kontakta oss. 

 

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

» Start / Om kommunen / Organisation / Leanlink / Råd & Stöd

Råd & Stöd - en del av Leanlink

Leanlink, Råd & Stöd
Besöksadress: Klostergatan 5B
Postadress: Linköpings kommun
Leanlink
Råd & Stöd
581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00 (vx)
Telefontid:
Fax: 013-20 87 49
Öppettider:

Ansvarig

Affärsområdeschef: Carin Nilsson
E-post: carin.nilsson@linkoping.se
Telefon: 013-20 60 00 (vx)
Besöksadress: Klostergatan 5B
Postadress: Linköpings kommun, Leanlink, 
Råd & Stöd, 581 81 LINKÖPING

Kontakt:

Jag har en fråga och vill bli kontaktad:
* Obligatorisk uppgift
Välj en fil att bifoga i mailet: Ange en kontaktväg nedan * För- och efternamn *: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag vill lämna förslag eller synpunkter:
* Obligatorisk uppgift
Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående ditt förslag eller din synpunkt ber vi dig ange kontaktväg nedan. Namn: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag vill lämna synpunkter eller klagomål:
* Obligatorisk uppgift Om ditt klagomål gäller en verksamhet, ange verksamhetens namn.
Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående din synpunkt eller ditt klagomål ber vi dig ange kontaktväg nedan. Namn: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag har hittat fel på webbsidan:
* Obligatorisk uppgift
    Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående felet ange kontaktinformation nedan. Namn: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*
E-post
Alla människor har lika värde och rätt att leva ett meningsfullt liv. Det som i vardagen känns självklart och enkelt för en människa kan vara svårt och problematiskt för en annan.
Oavsett vad som orsakar dina svårigheter erbjuder vi stöd för att åstadkomma positiva förändringar i ditt liv. Du kan kontakta oss direkt eller efter beslut på Socialkontoret. De flesta av våra verksamheter är avgiftsfria. Välkommen till oss på Råd & Stöd!

Vi finns till för dig

Vi erbjuder stöd till dig som har sociala och personliga problem, funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. Din ålder spelar ingen roll. Respekt och integritet ska prägla vårt bemötande av dem som behöver våra tjänster.

Vi erbjuder dig

Vi erbjuder rådgivning, stöd och aktiviteter för att förbättra din livssituation. Vi kan ge stöd i våra lokaler, på en daglig verksamhet, i ditt hem, i ett särskilt boende eller på någon annan plats som du föredrar.

Vårt uppdrag

Vi är ca 400 medarbetare, som alla arbetar mot samma mål med den enskilda människan i centrum. Vi har en gemensam värdegrund och arbetar enligt beprövade metoder . Vi är noga med att utvärdera och utveckla vårt arbete.

Alla medarbetare arbetar enligt gällande lagstiftning, dvs. socialtjänstlagen, SoL, hälso- och sjukvårdslagen, HSL, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och sekretesslagen. Förvaltningslagen, kommunallagen och offentlighetsprincipen är andra lagar som styr vår verksamhet

Vi arbetar på uppdrag av Omsorgsnämnden, Bildningsnämnden, Äldrenämnden och Barn- och ungdomsnämnden.

Vi har nära samverkan med andra aktörer, bland annat Region Östergötland, skolor och andra vårdgivare. Det gör det enkelt för oss att samarbeta för ditt bästa.

Ditt namn:

 

Mottagarens e-postadress:

 
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.

Ange koden som visas på bilden ovan:*


Tips för bästa utskrift

Använd "Spara och skriv ut lista" om du vill ha en enkel lista med kontaktuppgifter och grundfakta om de verksamheter som du valt att jämföra.

Linköpings kommun
581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
E-post: Kommunen
Innehållsfrågor: Infomaster
Tekniska frågor: Webmaster
Plusgiro: 9965-5
Bankgiro: 373-3946
Org.nr: 212000-0449