Kommunens behandling av personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning.

Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information  om behandlingen lämnas.

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Ansökan skickas till Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Har du frågor?

Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. För kontaktinformation, se Kontakta oss. 

 

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Vad är delningslänkar?

Med hjälp av delningslänkarna som finns längst ned i mittspalten på alla sidor, kan du enkelt och lätt tipsa din vänner om information och material på linkoping.se.

De webbplatser du kan skicka till är Facebook, Twitter och Google m.fl.
Saknar du en webbplats kan du titta under plusset, där finns fler delningsmöjligheter.

För att dela med dig krävs det att du har ett konto hos dessa webbplatser.

Förskolor A-Ö

Barn och ungdomsnämnden
Besöksadress: Apotekaregatan 13 C
Postadress: Linköpings kommun
Utbildningsförvaltningen
Apotekaregatan 13 C
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 60 00
Telefontid:
Fax: 013-20 53 50
Öppettider: Vardagar kl 7.45-16.00 september-maj
Vardagar kl 7.45-15.00 juni-augusti
Dag före helgdag kl 7.45-11.30
Klämdagar stängt
Webbplats:
Kontakt:

Jag har en fråga och vill bli kontaktad:
* Obligatorisk uppgift
Välj en fil att bifoga i mailet: Ange en kontaktväg nedan * För- och efternamn *: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag vill lämna förslag eller synpunkter:
* Obligatorisk uppgift
Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående ditt förslag eller din synpunkt ber vi dig ange kontaktväg nedan. Namn: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag har hittat fel på webbsidan:
* Obligatorisk uppgift
    Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående felet ange kontaktinformation nedan. Namn: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*
E-post
Dygnetruntomsorg Tröskaregatan 19 Dygnetruntomsorg Skäggetorps Centrum 4A Förskolan Bataljonsgatan 18 Utelek Förskolan Brunnsgårdsvägen 36 Förskolan Andreas Lindbloms Väg Förskolan Linvägen 5 Förskolan Lerbogavägen 5 Förskolan Vårdsberg Förskolan Luftvärnsgatan 3 Förskolan Ridhusgatan 4 Förskolan Knektgatan 3 Förskolan Brokind Förskolan Tomatvägen 14 B Förskolan Konstruktörsgatan 29 Förskolan Lianen Förskolan Sågvägen Förskolan Kyrkbacken Vårdnäs Förskolan Vinkelvägen 71 Förskolan Ekholmsvägen 115 Förskolan Stenhagsvägen 7 Förskolan Grindstugevägen 2 Förskolan Fredriksbergsvägen 31 Förskolan Ekholmsvägen 499 Förskolan Gryningsgatan 5 Förskolan Vita Svanen Förskolan Föreningsgatan 53 Förskolan Föreningsgatan 19 Förskolan Ekorren Förskolan Tomatvägen 14 A Förskolan Hästhagsvägen 8 Förskolan Grönhögsvägen 58 Förskolan Gurkvägen 2 Förskolan Blomkålsvägen 10 Förskolan Minigiraffen Förskolan Linblomman Förskolan Brigadgatan 18 Atlas Förskolan Lyckhemsvägen Förskolan Rotegatan 10 Förskolan Sandstensvägen 5 Förskolan Kometen Förskolan Albatrossen Förskolan Stensättaregatan 5 Förskolan Hjälmsätersgatan 8C Förskolan Valkebogatan 1 Förskolan Stenbrötsgatan 5 Förskolan Göstringsgatan 2 Förskolan Kullerbyttan Förskolan Naturriket Förskolan Bokhagsvägen 6 Förskolan Brunnsgatan 10 Förskolan Parentesen Förskolan Hackspetten (Hackefors) Förskolan Askhagsvägen 10 Förskolan Hejdegatan 52A Förskolan Växthuset Förskolan Skäppan Förskolan Änglastämman Förskolan Nygatan 44 Förskolan Djurgårdsgatan 25 Förskolan Kungsgatan 15 Förskolan Klostergatan 64 Förskolan Trilobiten Förskolan Hackspetten (Ullstämma) Förskolan Ådalagatan 2 Förskolan Trähästen Förskolan Skogslyckan Förskolan Himlaliv Förskolan Blystigen 2 Förskolan Skogsmyran Förskolan Tingsvägen 2A Förskolan Kvinnebyvägen 91 Förskolan Kvinnebyvägen 226 Förskolan Kefas Förskolan Galaxen Förskolan Vittra i Lambohov Förskolan Kotten Förskolan Mjärdevi kooperativ Förskolan Tiny Tots Förskolan Bygdegatan 346A Förskolan Tröskaregatan 110 Förskolan Storskiftesgatan 50 Förskolan Rättaregatan 120 Förskolan Boställsgatan 6 Förskolan Utsädesgatan 120 Förskolan Utsädesgatan 60 Förskolan Virvelvinden Förskolan Källan Förskolan Arrendegatan 21A Förskolan Rättaregatan 9 Förskolan Plöjaregatan 28 Förskolan Bygdegatan 349 Förskolan Torparegatan 49 Förskolan Lantmannagatan 153 Förskolan Lantbruksgatan 2 Förskolan Fröken Flora Förskolan Himnavägen 149 Förskolan Trastsångsvägen 71 Förskolan Tulpanvägen 1 Förskolan Sparvsångsvägen 100 Förskolan Hansgården Förskolan Roxenfyren Förskolan Lindsdalsgatan 5 Förskolan Kärrsundsgatan 1 Förskolan Anders väg 18 Förskolan Cloettavägen 40 A Förskolan Högbyg 39 Förskolan Knivingegatan 23 Förskolan Knopvägen 4 Förskolan Maspelösa 7 Förskolan Evastigen 47A Förskolan Evastigen 23 Förskolan Evastigen 47B Förskolan Myrsättersgatan 28 Förskolan Sportvägen 1 Förskolan Kvarnfallsvägen 2 Förskolan Skrivaregatan 19B Förskolan Stjärnorpsvägen 2 Förskolan Humlan Förskolan Fårullsvägen 125 Förskolan Fårhjordsvägen124 Förskolan Furubackavägen 2 Förskolan Norrsättersgatan 15 Förskolan Hagarydsvägen 3 Förskolan Bergvallavägen 5 Förskolan Ramstorpsgatan 50 Förskolan Ramstorpsgatan 32 Förskolan Alsättersgatan 17B Förskolan Mårdtorpsgatan 35 Förskolan Mårdtorpsgatan 59 Förskolan Ellen Keys Gata 4 Förskolan Sofielundsvägen 21 Förskolan Klockaregården 36 Förskolan Storgården 58 Förskolan Stiglötsgatan 33 Förskolan Rågången 15 Förskolan Fogdegatan 60A Förskolan Skattegården 72 Förskolan Skäggetorp Centrum 30 C Förskolan Pärlan (SKÄ) Förskolan Pilen Förskolan Pilspetsvägen 14 Förskolan Källtorpsvägen 2 Förskolan Björnbärsvägen 67 Förskolan Lingonvägen 46 Förskolan Passadvindsvägen 2 Förskolan Ådalagatan Språksam Förskolan Trombongatan 6 Förskolan Stureforsvägen 1 Förskolan Ugglan Förskolan Medvindsvägen 33 Förskolan Medvindsvägen 118 Förskolan Höstvindsvägen 46 Förskolan Gränsliden 8 Förskolan Gränsliden 82 Förskolan Fönvindsvägen 12 Förskolan Ankan Förskolan Björnligan Förskolan Bullerbyn Förskolan Barnens Hus Förskolan Lindengatan 52 Förskolan Stationsgatan 5 Förskolan Järnåldersgatan 27 Förskolan Bronsåldersgatan 50 Förskolan Flöjtgatan 2 Förskolan Kisavägen 17 Förskolan Banérgatan 10 Förskolan Banérgatan 21 Förskolan Lilla Academia Abisko Förskolan Grengatan 21A Förskolan Middagsgatan 67 Förskolan Vidingsjö by 3-4 Förskolan Lunnevadsvägen 1 Sjögestad Förskolan Alkottsgatan 33 Förskolan Backgårdsgatan 33 Förskolan Backasandsgatan 17 Rappestad Förskolan Maråsvägen 13 Västerlösa Förskolan Nannas gata 4 Förskolan Älgvägen 14 Förskolan Häggvägen 17 Förskolan Kyrkebyvägen 13 Förskolan Pärlan (ÖVA) Förskolan Villervalla Förskolan Överstegatan 11 Förskolan Rekrytgatan 33 Förskolan Fanjunkaregatan 122 Förskolan Westmansgatan 100A Förskolan Furirgatan 16 Förskolan Ängeln Förskolan Överstegatan 7

 

Förskolan ska erbjuda barn, 1-5 år, en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Förskolornas öppethållande är 12,5 timmar/dag (gäller både kommunala och fristående förskolor).

För de kommunala förskolorna gäller ramtiden klockan 06.00-18.30, men öpptettiderna varierar från verksamhet till verksamhet eftersom de utgår från familjernas behov av tillsyn.

Här kan du hitta alla förskolor i Linköping, både kommunala och fristående.

Tips för sökning
Du kan välja om du vill se alla förskolor eller begränsa urvalet enligt valmöjligheterna nedan.
Alternativt använder du enbart fritextfältet.


Fritextsök

Utförare
Område/stadsdel
Inriktning
Ditt namn:

 

Mottagarens e-postadress:

 
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.

Ange koden som visas på bilden ovan:*


Tips för bästa utskrift

Använd "Spara och skriv ut lista" om du vill ha en enkel lista med kontaktuppgifter och grundfakta om de verksamheter som du valt att jämföra.

Linköpings kommun
Stadshuset, 581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
E-post: Kommunen
Innehållsfrågor: Infomaster
Tekniska frågor: Webmaster
Plusgiro: 9965-5
Bankgiro: 373-3946
Org.nr: 212000-0449