Kommunens behandling av personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning.

Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information  om behandlingen lämnas.

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Ansökan skickas till Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Har du frågor?

Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. För kontaktinformation, se Kontakta oss. 

 

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Hjulsbroskolan - årets skolbibliotek 2015!

Fokusbibliotek

Hjulsbroskolan
Besöksadress: Bokhagsvägen 5
Postadress: Hjulsbroskolan
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 79 46
Fax: 013-20 56 58

Ansvarig
Rektor: Anna Samuelsson
Telefon: 013-20 79 42
Kontakt:

Jag har en fråga och vill bli kontaktad:
* Obligatorisk uppgift
Välj en fil att bifoga i mailet: Ange en kontaktväg nedan * För- och efternamn *: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag vill lämna synpunkter eller klagomål:
* Obligatorisk uppgift Om ditt klagomål gäller en verksamhet, ange verksamhetens namn.
Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående din synpunkt eller ditt klagomål ber vi dig ange kontaktväg nedan. Namn: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag har hittat fel på webbsidan:
* Obligatorisk uppgift
    Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående felet ange kontaktinformation nedan. Namn: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*
E-post
Liselott Drejstam mottar priset för årets skolbibliotek 2015
Foto: Christer Holmqvist

Hjulsbroskolans bibliotek är från höstterminen 2010 ett fokusbibliotek . I och med att det blev fokusbibliotek anställdes en bibliotekarie på heltid, och extra medel tilldelades skolan för inköp av inventarier och medier.

Årets skolbibliotek

På Skolforum den 26 oktober 2015 fick Hjulsbroskolan motta priset för Årets skolbibliotek. Motiveringen löd:

"Ett långsiktigt och strategiskt läsutvecklande arbete i nära samarbete med lärare och skolledning. Särskilt framgångsrikt är arbetet med elevernas källkritik, från förskoleklass och uppåt. På ett generöst sätt sprider personalen sina väldokumenterade arbetssätt både lokalt och nationellt."

Läs mer om priset till höger.

Skolbibliotek i världsklass

För tredje året i rad har Hjulsbroskolan 2015 fått utmärkelsen "Skolbibliotek i världsklass".

Läs mer om utmärkelsen under länkar till höger.

 

Mål för biblioteket 

För fokusbibliotek i Linköpings kommun finns mål och gemensamma kunskapskriterier, se länk till höger. Målet är att fokusbiblioteket ska stödja elevers lärande och pedagogers arbete genom att:

  • vara en integrerad del av skolans verksamhet
  • verka läsfrämjande
  • utveckla informationskompetens

En handlingsplan för biblioteket har arbetats fram, se länk till höger. Där hittar du även den handlingsplan som gäller för 2014/2015.

Öppettider

Skolans bibliotek har följande öppettider:

Mån-tors 8-16

Fre 8-15

I biblioteket finns det

  • Böcker på svenska och engelska
  • Talböcker och ljudböcker
  • Tidningar
  • Uppslagsverk
  • Skrivare
  • iPads och datorer

Elevinflytande

På skolan finns ett Bokråd. Rådet består av 2 elever från varje klass, från år 3-6. Bokrådets uppgifter är planera olika sorts aktiviteter kring läsning och böcker och att marknadsföra biblioteket på skolan.

 

I biblioteket jobbar Liselott Drejstam, fokusbibliotekarie, Jenny Nilsson, biblioteksassistent och Kerstin Söderdahl, bibliotekspedagog.

Du kan nå oss i biblioteket på  telefonnummer 013-26 34 35.

Ditt namn:

 

Mottagarens e-postadress:

 
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.

Ange koden som visas på bilden ovan:*


Tips för bästa utskrift

Använd "Spara och skriv ut lista" om du vill ha en enkel lista med kontaktuppgifter och grundfakta om de verksamheter som du valt att jämföra.

Linköpings kommun
581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
E-post: Kommunen
Innehållsfrågor: Infomaster
Tekniska frågor: Webmaster
Plusgiro: 9965-5
Bankgiro: 373-3946
Org.nr: 212000-0449