Kommunens behandling av personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning.

Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information  om behandlingen lämnas.

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Ansökan skickas till Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Har du frågor?

Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. För kontaktinformation, se Kontakta oss. 

 

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

» Start / Skola & barnomsorg / Grundskola / Önskemål om skola

Önskemål om skola

Önskemål om skola
Besöksadress: Apotekaregatan 13 C
Postadress: Linköpings kommun
Utbildningsförvaltningen
Apotekaregatan 13 C
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 60 00
Telefontid:
Fax:
Öppettider:
Webbplats:
Kontakt:

Jag har en fråga och vill bli kontaktad:
* Obligatorisk uppgift
Välj en fil att bifoga i mailet: Ange en kontaktväg nedan * För- och efternamn *: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag vill lämna förslag eller synpunkter:
* Obligatorisk uppgift
Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående ditt förslag eller din synpunkt ber vi dig ange kontaktväg nedan. Namn: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag vill rapportera problem med inloggningen:
* Obligatorisk uppgift Var så noggrann som möjligt i din beskrivning. Exempelvis ange plats och vad du vill ha åtgärdat.
Välj en fil att bifoga i mailet: Lämna gärna kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig om vi behöver ytterligare uppgifter. Namn: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag har hittat fel på webbsidan:
* Obligatorisk uppgift
    Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående felet ange kontaktinformation nedan. Namn: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*
E-post
Önskemål om skola

Önskemål om skola till förskoleklass och årskurs 7 inför läsåret 2016/17 kommer att genomföras i januari 2016. E-tjänsten kommer att vara öppen under perioden 15 januari-31 januari.

Alla vårdnadshavare beräknas få broschyren "Önskemål om skola" den 8 januari. Från den 21 december finns den svenska versionen av broschyren i högerspalten. Översättningarna kommer att vara tillgängliga från den 11 januari. Fram till dessa datum finns förra årets broschyrer i högerspalten.

Svar på vanliga frågor om Önskemål om skola finns i högerspalten. Specifika frågor hänvisar vi till vår e-brevlåda Skolval

Utbildningskontoret har telefontid dagligen 2 timmar under vecka 2-4. Ring kommunens växel, 013-206000.

Har du inte tillgång till internet, eller om du vill ha hjälp med ansökan, kan du besöka något av medborgarkontoren. Du behöver då ha med dig legitimation.

Medborgarkontoret city (Stifts- och landsbiblioteket)
Måndag - onsdag 10.00 - 17.00
Torsdag 10.00 - 19.00
Fredag 10.00 - 17.00
(Lunchstängt 12.00 - 13.00)
Extra öppet: lördagen den 23/1 kl. 10.00 - 14.00

Medborgarkontoret Skäggetorp centrum
Måndag - onsdag 10.00 - 16.00
Torsdag 10.00 - 18.00
(Lunchstängt 12.00 - 13.00)
Fredag, kl.10.00 - 14.00 

Öppet Hus och informationstillfällen

Kommunala skolor åk 7

14/1 Ljungsbroskolan  kl 18.30 
16/1 Malmslättsskolan Tokarp kl 10.00-12.00
18/1 Folkungaskolan  kl 18.30
19/1 Linghemsskolan  kl 18.30
21/1 Kungsbergsskolan  kl 18.00 i aulan, Anders Ljungstedts gymnasium
21/1 Arenaskolan   kl 19.00 i aulan, Anders Ljungstedts gymnasium

Kommunala skolor förskoleklass

19/1 Vidingsjöskolan kl. 18.00
20/1 Nya Rydsskolan kl.17.30

Fristående skolor

26/1 Montessoriskolan Trilobiten kl 17.00-19.00
26/1 Kunskapsskolan kl 17.00-19.00 Möjlighet att delta på lektioner.
10/2 Kunskapsskolan kl 18.00-20.00

Ditt namn:

 

Mottagarens e-postadress:

 
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.

Ange koden som visas på bilden ovan:*


Tips för bästa utskrift

Använd "Spara och skriv ut lista" om du vill ha en enkel lista med kontaktuppgifter och grundfakta om de verksamheter som du valt att jämföra.

Linköpings kommun
581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
E-post: Kommunen
Innehållsfrågor: Infomaster
Tekniska frågor: Webmaster
Plusgiro: 9965-5
Bankgiro: 373-3946
Org.nr: 212000-0449