Kommunens behandling av personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning.

Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information  om behandlingen lämnas.

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Ansökan skickas till Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Har du frågor?

Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. För kontaktinformation, se Kontakta oss. 

 

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Vad är delningslänkar?

Med hjälp av delningslänkarna som finns längst ned i mittspalten på alla sidor, kan du enkelt och lätt tipsa din vänner om information och material på linkoping.se.

De webbplatser du kan skicka till är Facebook, Twitter och Google m.fl.
Saknar du en webbplats kan du titta under plusset, där finns fler delningsmöjligheter.

För att dela med dig krävs det att du har ett konto hos dessa webbplatser.

NTA förskolan

NTA i Linköping
Adress:
Adress:
Telefon:
Telefontid:
Fax:
Öppettider:
Webbplats:
Kontakt:

Jag har en fråga och vill bli kontaktad:
* Obligatorisk uppgift
Välj en fil att bifoga i mailet: Ange en kontaktväg nedan * För- och efternamn *: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag vill lämna förslag eller synpunkter:
* Obligatorisk uppgift
Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående ditt förslag eller din synpunkt ber vi dig ange kontaktväg nedan. Namn: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag har hittat fel på webbsidan:
* Obligatorisk uppgift
    Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående felet ange kontaktinformation nedan. Namn: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*
E-post
NTA - Naturvetenskap och teknik för alla drivs av kommuner i samverkan genom NTA Produktion och Service ekonomiska förening (PoS), Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) och Kungliga Ingenjörsvetenskaps-akademien (IVA).

Linköping var den första NTA-kommunen i Sverige. Starten skedde 1997. Här finns information om NTA för förskolan i Linköping.

Kalendarium NTA förskolan

Dessa aktiviteter arrangeras för NTA-pedagoger i Linköpings kommun. Separata inbjudningar skickas inför varje utbildning.

  • Temautbildning del 1 Vatten, 5 september 2014, Utbildningskontoret, Apotekaregatan 13 c. Program finns här.
  • Temautbildning del 1 Luft, 17 september 2014, Utbildningskontoret, Apotekaregatan 13 c. Program och deltagarlista finns här.
  • Temautbildning del 1 Vatten, 18 september 2014, Utbildningskontoret, Apotekaregatan 13 c. Program och deltagarlista finns här.
  • Temautbildning del 1 Ljud, 22, 23 och 24 september 2014, Utbildningskontoret, Apotekaregatan 13 c. Program och deltagarlista finns här
  • Temautbildningar del 2, i Vatten, Luft och Ljud, sker under januari-februari 2015. Exakt datum meddelas under ht2014.
  • Utbildningsserie Teknik i förskolan, 7/10, 4/11, 2/12, kl 15:30-18:00. Viktigt att alla deltagare kan närvara vid alla tillfällen. Plats meddelas senare. Inbjudan finns här.
  • Föreläsning om pedagogisk dokumentation och NT i förskolan, 9 oktober, 17:30-19:30, Folkungaskolan aula. Inbjudan finns här.

 

Kontaktuppgifter

Om du är intresserad av att använda NTA i förskolan eller om du har frågor, ta då kontakt med Ann-Sofi Johansson, NTA-samordnare med ansvar för förskolan, via mejl annboh[at]linkoping.se, telefon 013 20 74 46.

Bakgrund

Sedan den 1 januari 2010 finns det NTA-teman anpassade till förskolan. Fenomenmagasinet i Linköpings kommun, har utvecklat de NTA-teman som finns för förskolan. Temana är i samband med utvecklingen utprovade av pedagoger i Linköping i samarbete med NTA. NTA Utveckling har anlitat Bodil Nilsson och Lillemor Sterner, förskoledidaktiker från Stockholms Universitet, som författare till de didaktiska tillägg och lärarhandledningar som är kopplade till respektive experimentsamlingarna. Dessa tillägg finner du länkar till under fliken "Teman" i vänsterspalten.

Ditt namn:

 

Mottagarens e-postadress:

 
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.

Ange koden som visas på bilden ovan:*


Tips för bästa utskrift

Använd "Spara och skriv ut lista" om du vill ha en enkel lista med kontaktuppgifter och grundfakta om de verksamheter som du valt att jämföra.

Linköpings kommun
Stadshuset, 581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
E-post: Kommunen
Innehållsfrågor: Infomaster
Tekniska frågor: Webmaster
Plusgiro: 9965-5
Bankgiro: 373-3946
Org.nr: 212000-0449