Kommunens behandling av personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning.

Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information  om behandlingen lämnas.

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Ansökan skickas till Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Har du frågor?

Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. För kontaktinformation, se Kontakta oss. 

 

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Vad är delningslänkar?

Med hjälp av delningslänkarna som finns längst ned i mittspalten på alla sidor, kan du enkelt och lätt tipsa din vänner om information och material på linkoping.se.

De webbplatser du kan skicka till är Facebook, Twitter och Google m.fl.
Saknar du en webbplats kan du titta under plusset, där finns fler delningsmöjligheter.

För att dela med dig krävs det att du har ett konto hos dessa webbplatser.

Välkommen till Anders Ljungstedts Gymnasium

 

Flygteknikprogrammet

Anders Ljungstedts Gymnasium
Besöksadress: Anders Ljungstedts gata 1
Postadress: Anders Ljungstedts Gymnasium
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 76 00
Fax: 013-13 24 32
E-post: Alg

Ansvarig
Enhetschef: Ingmar Unosson
Telefon: 013-20 75 70
Rektor: Åsa Wennergren
Telefon: 013-20 75 74
Rektor: Mårten Larsson
Telefon: 013-207539
Rektor: Lilian Johansson
Telefon: 013-20 75 86
Rektor: Sten Lundberg
Telefon: 013-207579
Kontakt:

Jag har en fråga och vill bli kontaktad:
* Obligatorisk uppgift
Välj en fil att bifoga i mailet: Ange en kontaktväg nedan * För- och efternamn *: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag vill lämna synpunkter eller klagomål:
* Obligatorisk uppgift Om ditt klagomål gäller en verksamhet, ange verksamhetens namn.
Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående din synpunkt eller ditt klagomål ber vi dig ange kontaktväg nedan. Namn: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag har hittat fel på webbsidan:
* Obligatorisk uppgift
    Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående felet ange kontaktinformation nedan. Namn: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*
E-post
Flygteknikprogrammet är utbildningen för dig som vill arbeta med flygplan och helikoptrar som flygmekaniker.
Flygteknikprogrammet är ett specialutformat program som utformats i samarbete med flygbranschen.

Utbildningen för flygteknik är en riksrekryterande yrkesutbildning på gymnasienivå och det krävs en internationell certifiering som du har möjlighet att få under din utbildning.Det här gör att hela Europa blir en möjlig framtida arbetsplats.

Flygteknikprogrammet är utbildningen för dig som vill arbeta med flygplan och helikoptrar som flygmekaniker. Du kan också välja att studera vidare till flygtekniker och/eller helikoptertekniker på yrkeshögskola. Utbildningen underlättar för vidareutbildning till pilot. Flygteknikprogrammet är ett specialutformat program som utformats i samarbete med flygbranschen. Vi har därför tillgång till bra praktikplatser, du får göra 15 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande) under din utbildning och förutom detta får du göra internpraktik i alla årskurser. Idag ser arbetsmarknaden bra ut för de som gått programmet.

Utbildningen ställer höga krav på noggrannhet, intresse för teoretiska studier och ett gott handlag för praktiska moment. På flygteknikprogrammet måste du själv ta ett stort ansvar för dina studier. Du får grundläggande kunskaper i flygtekniska ämnen så att du förstår hur flygplan och helikoptrar fungerar.

Utbildningen för flygteknik är en riksrekryterande yrkesutbildning på gymnasienivå och du kan få klasskamrater från hela Sverige. Inom området flygteknik behandlas olika flygfarkosters funktioner och konstruktioner vilket ska ge de kunskaper som behövs för att arbeta med flygplan och helikoptrar. För att få arbeta inom de flygtekniska yrkena krävs en internationell certifiering som du har möjlighet att få under din utbildning.

Allt arbete inom flygvärlden kräver någon form av certifiering. Inom EU har länderna gått samman och skaffat en exakt likformig utbildning som styrs genom EU:s lagstiftning inom det europeiska regelverket PART. Det här gör att hela Europa blir en möjlig framtida arbetsplats.

Efter examen från utbildningen ska eleven ha de kunskaper som krävs för att kunna ta anställning och arbeta som:

  • Flygmekaniker med kolv och jetmotorer.
  • Helikoptermekaniker med kolv och jetmotorer.

Välkommen till oss!

Ditt namn:

 

Mottagarens e-postadress:

 
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.

Ange koden som visas på bilden ovan:*


Tips för bästa utskrift

Använd "Spara och skriv ut lista" om du vill ha en enkel lista med kontaktuppgifter och grundfakta om de verksamheter som du valt att jämföra.

Linköpings kommun
Stadshuset, 581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
E-post: Kommunen
Innehållsfrågor: Infomaster
Tekniska frågor: Webmaster
Plusgiro: 9965-5
Bankgiro: 373-3946
Org.nr: 212000-0449