Kommunens behandling av personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning.

Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information  om behandlingen lämnas.

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Ansökan skickas till Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Har du frågor?

Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. För kontaktinformation, se Kontakta oss. 

 

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Vad är delningslänkar?

Med hjälp av delningslänkarna som finns längst ned i mittspalten på alla sidor, kan du enkelt och lätt tipsa din vänner om information och material på linkoping.se.

De webbplatser du kan skicka till är Facebook, Twitter och Google m.fl.
Saknar du en webbplats kan du titta under plusset, där finns fler delningsmöjligheter.

För att dela med dig krävs det att du har ett konto hos dessa webbplatser.

Välkommen till Anders Ljungstedts Gymnasium

 

Fordons- och transportprogrammet

Anders Ljungstedts Gymnasium
Besöksadress: Anders Ljungstedts gata 1
Postadress: Anders Ljungstedts Gymnasium
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 76 00
Fax: 013-13 24 32
E-post: Alg

Ansvarig
Enhetschef: Ingmar Unosson
Telefon: 013-20 75 70
Rektor: Åsa Wennergren
Telefon: 013-20 75 74
Rektor: Mårten Larsson
Telefon: 013-207539
Rektor: Lilian Johansson
Telefon: 013-20 75 86
Rektor: Sten Lundberg
Telefon: 013-207579
Kontakt:

Jag har en fråga och vill bli kontaktad:
* Obligatorisk uppgift
Välj en fil att bifoga i mailet: Ange en kontaktväg nedan * För- och efternamn *: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag vill lämna synpunkter eller klagomål:
* Obligatorisk uppgift Om ditt klagomål gäller en verksamhet, ange verksamhetens namn.
Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående din synpunkt eller ditt klagomål ber vi dig ange kontaktväg nedan. Namn: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag har hittat fel på webbsidan:
* Obligatorisk uppgift
    Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående felet ange kontaktinformation nedan. Namn: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*
E-post
Programmet riktar sig till dig som vill arbeta med reparation av bilar, maskiner eller inom fordonsindustrin. I utbildningen lär du dig förstå de mekaniska och elektroniska system som får fordonen att fungera. Du lär dig hur fordon och transporter påverkar miljön. Felsökning idag börjar med att koppla upp en dator till fordonet som söker av efter fel. Efter felsökningen så tar du över med att serva, reparera eller byta felaktiga komponenter.

OBS nya siffror ifrån motorbranschen visar att det behövs 5200 nya personer i vår bransch under de kommande tre åren!

Här finns det goda chanser till arbete efter slutförd utbildning. Branschen är i stort behov av nya mekaniker då många går i pension just nu. Även andra branscher är intresserade av dig som är praktiskt lagd och kan meka. Kom förbi oss och fråga gärna så berättar vi mer om det.Under första året läser du och dina kompisar gemensamma kurser inom yrkesämnen som fordonsteknik och arbetsliv. Redan från starten finns också yrkesteori med på schemat, där får du lära dig bland annat om verktyg, testinstrument samt felsökning med dator i fordonen. I skolan fungerar din lärare som arbetsledare och om du valt inriktningen maskin- och lastbilsteknik eller personbilsteknik fungerar skolan bland annat också som en vanlig verkstad. Kunder lämnar sina fordon till skolan och du får jobba med att reparera och serva dem. Gillar du att skruva och meka är det här rätt utbildning för dig! 

Det finns även möjlighet att läsa delar av Fordons- och transportprogrammet som lärlingsutbildning.

Som du kan se på våra bilder får vi besök ibland, i detta fall av Micke Kågered och hans team. Vi fick se hans senaste dragster på 8000 hkr. Det förekommer också att branschen kommer hit och föreläser om intressanta nyheter.

Ditt namn:

 

Mottagarens e-postadress:

 
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.

Ange koden som visas på bilden ovan:*


Tips för bästa utskrift

Använd "Spara och skriv ut lista" om du vill ha en enkel lista med kontaktuppgifter och grundfakta om de verksamheter som du valt att jämföra.

Linköpings kommun
Stadshuset, 581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
E-post: Kommunen
Innehållsfrågor: Infomaster
Tekniska frågor: Webmaster
Plusgiro: 9965-5
Bankgiro: 373-3946
Org.nr: 212000-0449