Kommunens behandling av personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning.

Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information  om behandlingen lämnas.

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Ansökan skickas till Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Har du frågor?

Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. För kontaktinformation, se Kontakta oss. 

 

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

» Start / Skola & barnomsorg / Gymnasieskola / Kommunala gymnasiesk... / Folkungaskolan / Nyheter / Arkiverade nyheter / Folkungaskolan söker SYV (Studie- och yrkesvägledare)

Folkungaskolan söker SYV (Studie- och yrkesvägledare)

2011-09-30

Vi söker en Studie- och yrkesvägledare (SYV) till vårt gymnasium.

Anställningsform: tillsvidare 100%
Tillträde: 15 december 2011

Folkungaskolan ligger i centrala Linköping med närhet till huvudbiblioteket och kulturskolan. Folkungaskolan är en kombinerad grund- och gymnasieskola med totalt cirka 1200 elever och 125 personal.

Gymnasieskolan har ca 700 elever och består av tre program – det Ekonomiska programmet, det Samhällsvetenskapliga programmet och Estetiska programmet med inriktning musik. Inom Samhällsvetenskapliga programmet har vi förutom de nationella inriktningarna en särskild variant, Hållbar utveckling, en ev Sveriges 20 spetsutbildningar.

Arbetsbeskrivning
Som studie- och yrkesvägledare ansvarar du för information och vägledning för val inom gymnasiet och inför fortsatta studier eller arbete. Du arbetar även med hantering av elevernas studieplaner i elevhanteringssystemet Extens. Du ingår som en självklar del i skolans elevvårdsteam och med ett tätt samarbete med skolledningen.

Kvalifikationer
Du skall ha studie- och yrkesvägledarexamen. Erfarenhet från gymnasieskolan ser vi som meriterande. Arbetet kräver en stor flexibilitet och ett stort engagemang för ungdomar. Det krävs en positiv anda och kreativitet när det gäller att hitta möjligheter för den enskilda eleven. Arbetet är självständigt men möten med olika grupper inom skolan kräver att du har god samarbetsförmåga.

  
__________________________________________________________________

Ansökan skickas senast den 12 oktober 2011 till
Folkungaskolan
Folkungagatan 20
582 35 Linköping

eller
Ulla Carlsson

E-post: ulla.g.carlsson[at]linkoping.se
(Byt ut [at] mot @ i adressen!)

Upplysningar:
Ulf Lindberg
Enhetschef
E-post: Ulf Lindberg
Tel: 0702 25 69 67

Tanja Myrskog, SYV
Tel: 013-207687
E-post: Tanja Myrskog

Åke Öberg
LR
E-post: Ake Oberg

Stefan Axelsson
Lärarförbundet
E-post: Stefan Axelsson


 

Ditt namn:

 

Mottagarens e-postadress:

 
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.

Ange koden som visas på bilden ovan:*


Tips för bästa utskrift

Använd "Spara och skriv ut lista" om du vill ha en enkel lista med kontaktuppgifter och grundfakta om de verksamheter som du valt att jämföra.

Linköpings kommun
581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
E-post: Kommunen
Innehållsfrågor: Infomaster
Tekniska frågor: Webmaster
Plusgiro: 9965-5
Bankgiro: 373-3946
Org.nr: 212000-0449