Kommunens behandling av personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning.

Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information  om behandlingen lämnas.

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Ansökan skickas till Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Har du frågor?

Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. För kontaktinformation, se Kontakta oss. 

 

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Vad är delningslänkar?

Med hjälp av delningslänkarna som finns längst ned i mittspalten på alla sidor, kan du enkelt och lätt tipsa din vänner om information och material på linkoping.se.

De webbplatser du kan skicka till är Facebook, Twitter och Google m.fl.
Saknar du en webbplats kan du titta under plusset, där finns fler delningsmöjligheter.

För att dela med dig krävs det att du har ett konto hos dessa webbplatser.

» Start / Skola & barnomsorg / Vuxenutbildning / Ansökan och antagning

Ansökan och antagning

Utbildningsförvaltningen, Jobb- och kunskapstorget
Besöksadress: Nygatan 19
Postadress: Jobb- och kunskapstorget 581 81 Linköping
Telefon: 013-20 55 00
Telefontid:
Fax: 013-26 31 00
Öppettider: Se rubriken Studievägledning - Öppettider

Jobb- och Kunskapstorget

Rektor
Karl-Erik Eriksson
Telefon: 013- 20 56 31

Elevadministration
Ann-Katrin Nilsson
Telefon: 013- 20 53 96

Antagningshandläggare Kommunal vuxenutbildning
Anders Gyllenbreider
Telefon: 013-26 36 88   
Birgit Spåre-Sjöholm
Telefon: 013-20 53 95      

Studievägledare Jobb- och kunskapstorget
Örjan Albihn
Telefon: 013-20 53 92   
Maria Ferm
Telefon: 013-20 54 39   
Karin Foldevi
Telefon: 013-20 53 93     
Petra Axelsson
Telefon: 013-26 33 18
Susanne Plejmark
Telefon: 013-26 36 18

 

Birgittaskolans vuxenutbildning

Besöksadress:St Larsgatan 46
Postadress: Birgittaskolan i Linköping
S:t Larsgatan 46
581 81 Linköping
Telefon: 013-20 78 00      
Webbplats: www.linkoping.se/komvux
Epost: Komvux


Rektor
Maria Danielsson
Telefon: 013- 20 7251

Elevadministration:
Annika Nilsson
Telefon: 013-20 77 27      

Studievägledare Birgittaskolans vuxenutbildning 
Gunilla Gerdin
Telefon: 013-20 77 30                    
Roger Karlsson
Telefon: 013-20 77 29      
Mai-Britt Wahlquist
Telefon: 013-20 77 21

 

Kontakt:

Jag har en fråga och vill bli kontaktad:
* Obligatorisk uppgift
Välj en fil att bifoga i mailet: Ange en kontaktväg nedan * För- och efternamn *: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag vill lämna förslag eller synpunkter:
* Obligatorisk uppgift
Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående ditt förslag eller din synpunkt ber vi dig ange kontaktväg nedan. Namn: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag har hittat fel på webbsidan:
* Obligatorisk uppgift
    Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående felet ange kontaktinformation nedan. Namn: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*
E-post
Gubbe vid dator

Ansökan till kommunal vuxenutbildning i Linköping

Om du är folkbokförd i Linköping ska ansökan till kommunal vuxenutbildning  göras på webben.
För mer information klicka här

Om du inte är folkbokförd i Linköping hittar du mer information om ansökan på denna länk . Du hittar utbildningsutbudet under länkar i högermenyn.

Sista ansökningsdag:

Ansökan till hösten 2015 öppnar 15 april  och sista ansökningsdag är1 juni.  För lediga platser öppnar webbansökan igen ca 10 juni.

Du är behörig att söka kommunal vuxenutbildning i Linköping:

-  Från och med hösten du fyller 20 år eller tidigare om du
slutfört en 3-årig gymnasieutbildning med /examensbevis/studiebevis.
-  Och saknar kunskaper i det som kursen innehåller 
 - Samt har förutsättning att tillgodogöra dig utbildningen

Betyg och intyg

För att vi ska kunna behandla din ansökan ska du alltid skicka med betyg/intyg från tidigare studier

Kurser på grundläggande nivå (grundskolenivå):

Om du saknar färdigheter/kunskaper som normalt uppnås i grundskolan har du rätt att studera på grundläggande nivå.

Kurser på gymnasial nivå:

För att läsa kurser på gymnasial nivå rekommenderas kunskaper motsvarande grundläggande nivå (grundskolans nivå).

Nivåtest  

Om du saknar betyg kan du göra nivåtest i vissa ämnen för att se vilken kurs som är lämplig att börja med. Nivåtest finns i svenska, svenska som andra språk, engelska och matematik.
Kontakta Studievägledare på Jobb- och kunskapstorget eller Birgittaskolans vuxenutbildning om du vill göra test i något/några av dessa ämnen.
Du hittar namn och telefonnummer till vägledarna under rubriken "Vägledning" i vänstermenyn.

 

Antagning/Urval

Antagningen grundas på den information och de handlingar du lämnat

Om samtliga behöriga sökande till gymnasial vuxenutbildning inte kan tas emot till en utbildning, ska ett urval ske.
Vid detta urval skall platsen/platserna i första hand ges till den som har kort tidigare utbildning och som:

1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,

2. behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering,

3. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller för planerat yrkesval.
(Förordning (SFS 2011:1108) om kommunal vuxenutbildning)

Ditt namn:

 

Mottagarens e-postadress:

 
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.

Ange koden som visas på bilden ovan:*


Tips för bästa utskrift

Använd "Spara och skriv ut lista" om du vill ha en enkel lista med kontaktuppgifter och grundfakta om de verksamheter som du valt att jämföra.

Linköpings kommun
Stadshuset, 581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
E-post: Kommunen
Innehållsfrågor: Infomaster
Tekniska frågor: Webmaster
Plusgiro: 9965-5
Bankgiro: 373-3946
Org.nr: 212000-0449