Kommunens behandling av personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning.

Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information  om behandlingen lämnas.

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Ansökan skickas till Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Har du frågor?

Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. För kontaktinformation, se Kontakta oss. 

 

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

» Start / Stöd & omsorg / Äldreomsorg / Hemtjänst / Fixartjänst hjälper seniorer i hemmet

Fixartjänst hjälper seniorer i hemmet

Äldrelots
Besöksadress: Hertig Karlsgatan 4
(Vänligen kontakta oss via telefon, eftersom vi inte kan ta emot spontanbesök)
Postadress: Linköpings kommun
Socialförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping
Telefon: 013-20 64 01
Telefontid: måndag-tisdag 09.00 - 15.00, onsdag-fredag 09.00 - 12.00
Fax:
Öppettider:
Kontakt:

Jag har en fråga och vill bli kontaktad:
* Obligatorisk uppgift
Välj en fil att bifoga i mailet: Ange en kontaktväg nedan * För- och efternamn *: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag vill lämna synpunkter eller klagomål:
* Obligatorisk uppgift Om ditt klagomål gäller en verksamhet, ange verksamhetens namn.
Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående din synpunkt eller ditt klagomål ber vi dig ange kontaktväg nedan. Namn: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag har hittat fel på webbsidan:
* Obligatorisk uppgift
    Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående felet ange kontaktinformation nedan. Namn: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*
E-post
Fixartjänst

Kommunen har infört en "Fixartjänst". Syftet med tjänsten är att förebygga fallskador i hemmet samt underlätta för dig att bo kvar hemma.

Vem kan få hjälp av Fixartjänsten?

Du som är över 65 år och bor i Linköpings kommun kan få hjälp av kommunens Fixartjänst.

Vad kan jag få hjälp med?

Du kan få hjälp med enstaka sysslor i hemmet som inte kräver fackkunskap. Exempel på arbetsuppgifter är byta glödlampor, hänga upp gardiner, sätta upp lampor, montera brandvarnare samt hämta/ställa upp tunga saker på vinden eller i förråd.

Fixartjänst kan ge råd och tips när det gäller att förebygga olyckor. Till exempel kan Fixartjänst hjälpa till att sätta upp sladdar så du inte snubblar på dem.

Vad kan Fixartjänst inte göra?

Exempel på tjänster som inte görs är elinstallationer, borrning i kakel eller VVS-arbeten (värme, vatten, sanitet), förnstertvätt, städning och målning.

Vem är Fixartjänst?

Personen som arbetar med kommunens Fixartjänst heter Gunnel. Hon arbetar på servicehuset Aspen.

Kostar det något?

Nej, det är gratis. Mindre förbrukningsmaterial är gratis.

Hur gör jag för att få hjälp?

För att få hjälp ringer du direkt till Fixartjänst på telefon 013-208775 eller 0703-777767, säkrast mellan klockan 8.00-9.00.

Ditt namn:

 

Mottagarens e-postadress:

 
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.

Ange koden som visas på bilden ovan:*


Tips för bästa utskrift

Använd "Spara och skriv ut lista" om du vill ha en enkel lista med kontaktuppgifter och grundfakta om de verksamheter som du valt att jämföra.

Linköpings kommun
581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
E-post: Kommunen
Innehållsfrågor: Infomaster
Tekniska frågor: Webmaster
Plusgiro: 9965-5
Bankgiro: 373-3946
Org.nr: 212000-0449