Kommunens behandling av personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning.

Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information  om behandlingen lämnas.

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Ansökan skickas till Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Har du frågor?

Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. För kontaktinformation, se Kontakta oss. 

 

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Omsorg planterar ekar

2011-11-17

Måndagen den 21: e november är det dags igen för arbetsplatser inom äldre- och funktionsnedsättning att plantera ekar i Tinnerö eklandskap. Både boende och personal från olika omsorgsboenden är med och planterar tillsammans.

Det är fjärde året i rad som omsorg om miljön-anslutna arbetsplatser planterar ekar. I år är det en plats väster om Smestad, som skall smyckas med 54 ekplantor.  Har man med sig en egen fikamugg blir man bjuden på kaffe/te och kaka! Ekbacken Café ordnar och serverkar fika.

Besöker "sin" ek

De verksamheter som planterat en ek brukar åka och titta på ”sin” ek och ta en promenad i och ta med en KRAV-märkt fika korg, berättar Berit Alvhed, som är ansvarig för Omsorg om miljön inom Linköpings kommun.

Omsorg om miljön

Alla omsorgsverksamheter inom Linköpings kommun arbetar för att förbättra miljön, både privata och kommunal utförare. ”Omsorg om miljön” heter det miljöarbete som genomförs på uppdrag av omsorgs- och äldrenämnden i Linköpings Kommun. Arbetsplatserna har förbundit sig att årligen arbeta med mins 10 miljöförbättrande åtgärder. Dessa väljs ur ett åtgärdshäfte om 44 åtgärder.

Läs mer www.linkoping.se/omsmil

 

Ditt namn:

 

Mottagarens e-postadress:

 
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.

Ange koden som visas på bilden ovan:*


Tips för bästa utskrift

Använd "Spara och skriv ut lista" om du vill ha en enkel lista med kontaktuppgifter och grundfakta om de verksamheter som du valt att jämföra.

Linköpings kommun
581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
E-post: Kommunen
Innehållsfrågor: Infomaster
Tekniska frågor: Webmaster
Plusgiro: 9965-5
Bankgiro: 373-3946
Org.nr: 212000-0449