Kommunens behandling av personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning.

Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information  om behandlingen lämnas.

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Ansökan skickas till Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Har du frågor?

Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. För kontaktinformation, se Kontakta oss. 

 

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Vad är delningslänkar?

Med hjälp av delningslänkarna som finns längst ned i mittspalten på alla sidor, kan du enkelt och lätt tipsa din vänner om information och material på linkoping.se.

De webbplatser du kan skicka till är Facebook, Twitter och Google m.fl.
Saknar du en webbplats kan du titta under plusset, där finns fler delningsmöjligheter.

För att dela med dig krävs det att du har ett konto hos dessa webbplatser.

» Start / Trafik & resor / Kollektivtrafik

Kollektivtrafik

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress:
Adress: Linköpings kommun
Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen
Drottninggatan 45
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Vardagar kl 8.00-17.00 (8.00-16.00 juni-aug)
Fax: 013-20 74 95
Öppettider: Vardagar kl 8.00-17.00 (8.00-16.00 juni-aug)
Webbplats:
Kontakt:

Jag har en fråga och vill bli kontaktad:
* Obligatorisk uppgift
Ange en kontaktväg nedan * För- och efternamn *: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag vill lämna förslag eller synpunkter:
* Obligatorisk uppgift
Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående ditt förslag eller din synpunkt ber vi dig ange kontaktväg nedan. Namn: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag har hittat fel på webbsidan:
* Obligatorisk uppgift
    Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående felet ange kontaktinformation nedan. Namn: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*
E-post
Stora torget

Det ska vara enkelt att resa till, från och inom Linköping. I Linköping består den lokala kollektivtrafiken av bussar. Vill man ta sig vidare ut i landet eller världen avgår dagligen tåg, bussar och flyg från Linköping.

Linköping är en oerhört kollektivtrafikvänlig kommun. Bussarnas stomlinjer körs med 10-minuterstrafik under en stol del av dygnet och 97% av invånarna i Linköpings stad har mindre än 400 meters gångavstånd till en busshållplats, vilken är en siffra att vara stolt över. Det är enkelt, billigt och miljövänligt att åka med kollektivtrafiken i Linköping. Den håller ihop hela staden och underlättar resande mellan stadsdelar, inom Östergötland och med kringliggande regioner.

I juni 2010 gavs ett tydligt besked till oss Linköpingsbor. Då antogs Översiktsplan för staden Linköping och en handlingsplan för framtidens Kollektivtrafik. I dessa dokument anges att andelen som reser med kollektivtrafiken ska öka kraftigt på bekostnad av biltrafiken. På så sätt minskar koldioxidutsläppen, bullret och trängseln på våra gator. Därmed ökar också förutsättningarna för att kunna skapa fler vackra stadsmiljöer där vi människor står i centrum. I översiktsplan för staden Linköping föreslås bland annat åtta spännande utvecklingsstråk kallat LinkLink. Läs mer via länken till höger.

Huvudman för kollektivtrafiken är Landstinget och kollektivtrafiken körs i tätorts-, närområdes- och landsbygdstrafik genom Östgötatrafiken. Närområdestrafiken har en tät trafik under skol- och arbetspendlingstider och med Expressbussarna tar du dig till och från en centralort till en annan i länet. För den som vill resa regionalt i Östergötland avgår Östgötatrafikens pendeltåg mellan Norrköping – Linköping – Mjölby – Tranås måndag till fredag tre gånger i timmen, kvällar och helger en gång i timmen.

Det finns ett stort intresse för kollektivtrafik som tidmässigt kan konkurrera med bilen. Ett led i att möta denna efterfrågan är att räta ut vissa busslinjer och för dessa snabbare linjer byggs nu två busspendlarhållplatser, Skeda udde och Bankekind, som båda är viktiga pendelstråk. Hållplatserna är bland annat utrustade med belysta väderskydd med infravärme för ökad bekvämlighet. Pendlarparkeringen kommer att förberedas för elstolpar för motorvärmare eller laddning av elbilar. Idag finns även två välanvända pendlarparkeringar vid stationerna i Vikingstad och Linghem.

Att resa kollektivt är ett bekvämt färdmedel, särskilt vintertid eftersom inga rutor behöver skrapas och det är varmt när du kliver ombord. Det är på många sträckor dessutom ofta billigare att ta bussen jämfört med bilen.

Tänkt bortom bilen, testa, bryt vanan och bidra till skapandet av en ännu mer attraktiv och hållbar stad. Den miljövänliga kollektivtrafiken i Linköpings kommun är effektiv och förbättras ständigt så tänk efter innan du slentrianmässigt väljer att ta bilen.

Nationell och internationell kollektivtrafik

Linköpings läge längs den södra stambanan mellan Stockholm och Malmö, gör det enkelt att med tåg ta sig vidare i Sverige. För den som föredrar buss trafikerar Swebuss och Bus4you Linköping med flera turer om dagen till destinationer i Sverige och övriga Norden. Från Linköping City Airport, ett stenkast från Resecentrum, tar du dig enkelt ut i Europa och vidare ut i världen med flyg.

Visste du att:

  • Kollektivtrafiken har signalprioritering i de flesta av stadens större korsningar.
  • Målet är att andelen som reser med kollektivtrafiken inom kommunen ska öka från 13% 2008 till 20% omkring år 2030.
  • Varje dag har SJ över 20 avgångar till Stockholm, var av hälften med X2000-tåg.
Ditt namn:

 

Mottagarens e-postadress:

 
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.

Ange koden som visas på bilden ovan:*


Tips för bästa utskrift

Använd "Spara och skriv ut lista" om du vill ha en enkel lista med kontaktuppgifter och grundfakta om de verksamheter som du valt att jämföra.

Linköpings kommun
Stadshuset, 581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
E-post: Kommunen
Innehållsfrågor: Infomaster
Tekniska frågor: Webmaster
Plusgiro: 9965-5
Bankgiro: 373-3946
Org.nr: 212000-0449