Kommunens behandling av personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning.

Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information  om behandlingen lämnas.

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Ansökan skickas till Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Har du frågor?

Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. För kontaktinformation, se Kontakta oss. 

 

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Vad är delningslänkar?

Med hjälp av delningslänkarna som finns längst ned i mittspalten på alla sidor, kan du enkelt och lätt tipsa din vänner om information och material på linkoping.se.

De webbplatser du kan skicka till är Facebook, Twitter och Google m.fl.
Saknar du en webbplats kan du titta under plusset, där finns fler delningsmöjligheter.

För att dela med dig krävs det att du har ett konto hos dessa webbplatser.

» Start / Trafik & resor / Cykla

Cykla

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress:
Adress: Linköpings kommun
Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen
Drottninggatan 45
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Vardagar kl 8.00-17.00 (8.00-16.00 juni-aug)
Fax: 013-20 74 95
Öppettider: Vardagar kl 8.00-17.00 (8.00-16.00 juni-aug)
Webbplats:
Kontakt:

Jag har en fråga och vill bli kontaktad:
* Obligatorisk uppgift
Ange en kontaktväg nedan * För- och efternamn *: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag vill lämna förslag eller synpunkter:
* Obligatorisk uppgift
Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående ditt förslag eller din synpunkt ber vi dig ange kontaktväg nedan. Namn: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag har hittat fel på webbsidan:
* Obligatorisk uppgift
    Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående felet ange kontaktinformation nedan. Namn: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*
E-post
Tjej med cykelhjälm

I cykelstaden Linköping är det nära till det mesta. En 15-minuters cykeltur tar dig nästan överallt. Det finns mer än 55 mil cykelväg och cykeltrafiken utgör drygt 30 % av den totala trafiken. Ändå är nästan hälften av alla bilresor i Linköpings kommun kortare än fem kilometer så ambitionen är att ännu fler ska välja bort bilen när så är möjligt. Prova att tänk bortom bilen och unna dig en cykeltur istället.

Linköping växer och planerar för att skapa en attraktiv och långsiktigt hållbar stad. För att kunna skapa detta måste vi acceptera att den centrala staden tillhör fotgängarna och cyklisterna och att bilen får finnas i stadsmiljön på deras villkor.

Kommunen och särskilt staden har fantastiska förutsättningar för cykling. Cykelplanen, som antogs 2008, är en inspirationskälla för fortsatt utveckling av cyklingen och är en del i arbetet för ett långsiktigt hållbart trafiksystem. I antagen översiktsplan 2010 för staden Linköping framgår målet om en förändrad färdmedelsfördelning vilket bl.a. innebär att andelen cykeltrafik ska öka från dagens 29 % till 40 %. Det föreslårs även 9 stycken spännande expresscykelstråk. Kärnan utgörs av att öka cykelns attraktivitet genom ökad framkomlighet och raka och tydliga stråk.

Cykeln är smidig, behaglig och tyst. Som cyklist kan man samspela med och ta hänsyn till medtrafikanterna. Trots att det är en privat transport, är cykling verkligen en social aktivitet. En ökad andel cyklister har inte enbart en rad positiva egenskaper för en attraktiv och långsiktigt hållbar stad. Det är även en mer kostnadseffektiv lösning vilket frigör skattemedel till andra sektorer som vård, omsorg och skola.

För varje liter bensin som en bil förbrukar bildas mer än 2 kg koldioxid. Det betyder att en enda bil på ett år bidrar med tonvis av skadlig växthusgas till atmosfären. Sämst för miljön är korta bilresor och det är det just dessa turer som är allra enklast att ersätta med cykel.

Forskare rekommenderar 30 minuters rörelse om dagen för vuxna så se staden Linköping som en enda stor idrottsplats. Om du cyklar till och från jobbet slipper du det dåliga samvetet över att inte hinna vara aktiv.

Bryt vanan, tänk då och då bortom bilen och bidra till skapandet av en ännu mer attraktiv och hållbar stad. Cykelstaden Linköping är uppbyggd och förbättras ständigt för att du ska kunna cykla och känna dig säker så tänk efter innan du av slentrianmässiga skäl väljer att ta bilen.

Vi arbetar målmedvetet för att göra stan ännu mer cykelvänlig och vill därför gärna få in synpunkter från dig som cyklar. Använd gärna länken "Jag vill lämna förslag eller synpunkter" som finns under "Kontakt".

Visste du att:

  • En tredjedel av alla resor i Linköping sker med cykel och var femte cykelresa är längre än sex kilometer.
  • 2002 tilldelades Linköping utmärkelsen Årets Cykelstad.
  • Linköping är Sveriges bästa Vintercykelstad enligt WCF- Winter Cycling Federation
  • För att underlätta framkomligheten prioriteras cykelhuvudstråken vid snöskottning och sandning.

 

Ditt namn:

 

Mottagarens e-postadress:

 
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.

Ange koden som visas på bilden ovan:*


Tips för bästa utskrift

Använd "Spara och skriv ut lista" om du vill ha en enkel lista med kontaktuppgifter och grundfakta om de verksamheter som du valt att jämföra.

Linköpings kommun
Stadshuset, 581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
E-post: Kommunen
Innehållsfrågor: Infomaster
Tekniska frågor: Webmaster
Plusgiro: 9965-5
Bankgiro: 373-3946
Org.nr: 212000-0449