Kommunens behandling av personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning.

Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information  om behandlingen lämnas.

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Ansökan skickas till Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Har du frågor?

Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. För kontaktinformation, se Kontakta oss. 

 

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

» Start / Nyheter / Arkiverade nyheter / Lär dig mer om internet

Lär dig mer om internet

2009-10-01

Är du nyfiken på internet men tycker att det verkar krångligt? Eller vill du lära dig mer om att använda smarta e-tjänster? Då är du varmt välkommen till Medborgarkontoret city.

Under oktober kommer vi på Medborgarkontoret att delta i en e-kampanj för att göra Internet tillgängligt för alla.

Under fem dagar (5/10, 15/10, 16/10, 21/10 och 27/10) kommer vi att bjuda in representanter från bl.a. Försäkringskassan, Landstinget, Östgötatrafiken, mäklarbyråer, banker och Skatteverket för att visa vilka e-tjänster de erbjuder, hur dessa fungerar och vilka möjligheter detta ger.

Du får bl.a. se hur man söker bostad på nätet, hur man betalar räkningar och konsumentvägledaren kommer att tala om möjligheterna och fällorna när det gäller att handla på Internet.

Informationen är givetvis kostnadsfri och alla är välkomna oavsett kunskapsnivå.

 

Mer information och fullständigt program hittar du på Medborgarkontorets sida.

 

 

Ditt namn:

 

Mottagarens e-postadress:

 
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.

Ange koden som visas på bilden ovan:*


Tips för bästa utskrift

Använd "Spara och skriv ut lista" om du vill ha en enkel lista med kontaktuppgifter och grundfakta om de verksamheter som du valt att jämföra.

Linköpings kommun
581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
E-post: Kommunen
Innehållsfrågor: Infomaster
Tekniska frågor: Webmaster
Plusgiro: 9965-5
Bankgiro: 373-3946
Org.nr: 212000-0449