Folkungabrunnen

Det är december 1927. Det nya storslagna monumentet, Folkungabrunnen har precis invigts på Stora torget i Linköping. Folke Filbyter själv har pudrats med snö och framför honom står en grupp herrar som på ett eller annat sätt har bidragit till hans tillkomst.

En skara män framför Folkungabrunnen vid ingvigningen Bild: Arthur Möllman/Linköpings stadsarkiv

 

Av personerna på fotografiet kan vi koncentrera oss på tre stycken som var extra viktiga. Till att börja med har vi längst till vänster kapten Henric Westman. Det var Westman som med egna medel redan 1911 startade en fond för ”Linköpings stads prydande med konstverk”. Stadsfullmäktige tillsatte en nämnd för att förvalta pengarna där bland annat Westman ingick. Utan det initiativet hade det knappast blivit någon Folkungabrunn.

Nu till nästa viktiga person på bilden, Verner von Heidenstam. Det är han som står i mitten med pälsmössa på huvudet. Heidenstam var en av dåtidens stora författare och inspiratörer. En av hans mest kända verk var romanen Folkungaträdet. I den berättas det om Folkungaätten, som härstammade från Östergötland. När det efter ett tiotal år till slut bestämdes att ett monument skulle uppföras och en pristävling skulle utlysas så var motivet givet; sagan om Folkungaätten.

Till vänster om Heidenstam står den tredje huvudpersonen, konstnären Carl Milles. Det var Milles som vann den konstnärstävling som avgjorde val av konstverk. Hans förslag var mycket omdiskuterat och inte alls populärt i vissa kretsar. Heidenstams Folke Filbyter och hans häst ansågs groteskt framställda och alls inte någon god reklam för det framväxande Linköping.

Hur som helst så invigdes monumentet under pompa och ståt på kvällen den 12 december 1927. Efter invigningen fortsatte ett stort antal speciellt inbjudna gäster till Frimurarhotellet för stor fest. Dagen efter festligheterna, den 13.e, togs den här bilden av linköpingsfotografen Arthur Möllman. Här står ett antal nöjda herrar och firar att Folkungabrunnen är på plats efter sexton års väntan. Det är flera minusgrader, men för att få till en ståtlig bild körs fontänen ändå i kylan.

Den fina bilden av den historiska händelsen återfinns idag i Linköpings stadsarkiv. Numera är Folkungabrunnen ett kärt och givet inslag i Linköpings stadsbild och en vanlig plats att stämma träff vid för dagens linköpingsbor.  

Dan Malmsten, september 2015

Källor: Linköpings stadsarkiv: Arkiv för Leonard och Ida Westmans stiftelse för Linköpings stads prydande med konstverk Nilsson, Hans (red), Vår stad Linköping 2002.

Mer finns att läsa om Folkungabrunnen i Uppsatser om Linköpings historia.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 22 juni 2016