Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Beställ övriga handlingar

Vill du ha kopior av handlingar som finns i arkivet? Kontakta oss så hjälper vi dig gärna.

Den som vill beställa kopior av handlingar, kan göra det på tre sätt:

1. Beställ via självservicetjänsten "Beställ övriga handlingar". 

2. Maila till oss på stadsarkivet@linkoping.se

3. Vill du hellre ringa så finns vi på vår expeditionstelefon, 013-20 89 29. 

Vill du inte ange din identitet så ska du använda dig av telefon alternativt komma på besök! 

De första nio kopiorna kostar ingenting. Sidan 10 kostar 40 kronor och därefter tillkommer 2 kronor för varje ytterligare kopia.
Du kan välja om du vill komma hit och hämta dem eller om vi ska skicka dem. De handlingar som skickas med posten tar vi ut en faktureringsavgift för om 50 kronor (gäller inte vid kopior under 10 st).

Om du kommer hit och hämtar kopior av handlingar kan du betala med kort, swish eller kontant.

Om du önskar ta del av handlingar, som finns i din socialtjänstakt rekommenderar vi att du ringer till oss, så att vi kan hantera känsliga uppgifter på ett säkrare sätt. Du kan förbereda dig innan med att ta fram dina föräldrars namn och personnummer. Vi kommer även fråga efter ditt eget personnummer och kontaktuppgifter.
Vi lämnar inte ut handlingar till dig som rör en annan person, om vi inte har ett samtycke från den personen.

Skolhälsovårdsjournaler finns i allmänhet bevarade och i de finns bland annat vaccinationer antecknade. Vi har enbart journaler på papper fram till cirka 2003. 2004-2005 gick skolorna över till digital hantering av journalerna, så om du behöver information från 2004 eller senare är det främst till Skolhälsvården du får höra av dig. De finns på telefon 013-26 37 91 alt. 013-20 89 15.
BVC-journaler finns hos Regionarkivet, exp. 010-103 71 75.

Du kan få ut en allmän handling för egen eller för någon annans räkning om handlingen inte omfattas av sekretess Om den omfattas av sekretess till skydd för enskild behöver du ett skriftligt samtycke från den eller de sekretessen ska skydda för att kunna ta del av handlingen.

I sådant fall behöver ni skriva ett skriftligt samtycke och lämna i original till oss. På handlingen ska följande uppgifter finnas med:

  1. Vem det är som ska få ett samtycke (rätt att ta del av uppgifter) Namn och personnummer.
  2. Vem är det man ska få uppgifter om. Namn, personnummer och telefonnummer.
  3. Vilka handlingar får man ta del av t.ex. handlingar i socialtjänstakt, handlingar i skolhälsovårdsjournal, handlingar rörande adoption, begränsningar till en särskild tidsperiod. Ev. reservationer.
  4. Hur länge samtycket gäller.
  5. Egenhändig namnteckning av den som ger sitt samtycke samt ort och datum

Exempel på ett samtycke

Jag Kalle Karlsson, 680517-1925, lämnar mitt samtycke till att Pelle Karlsson, 650624-1927, får rätt att ta del av de uppgifter som finns i min akt rörande de adoptionshandlingar som finns om mig mellan åren 1968-1970. Dessutom får han rätt att ta del av de uppgifter som finns i min socialtjänstakt för samma tidsperiod, men inte från andra år. Detta samtycke gäller till och med 1 januari 2017 eller tills jag återkallar det.

Linköping 2016-02-03

Kalle Karlsson 013-10 71 404

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 8 februari 2018