Bakgrund

I Linköping har teknikens snabba utveckling förändrat informationshanteringen i grunden. Utvecklingen har allt snabbare gått från papper, mot en digital hantering där informationen ingår i ett flöde in och ut från den egna verksamheten.

I en effektiv e-förvaltning är hanteringen av den digitala informationen avgörande. Höga krav ställs på ett långsiktigt bevarande och goda möjligheter att återanvända och vidareutnyttja informationen. Här spelar ett fungerande e-arkiv en nyckelroll.

I Linköping sjösattes hösten 2012 projektet E-Lin (e-arkiv i Linköpings kommun). Målet har varit att utreda möjligheterna för ett framtida e-arkiv. Sommaren 2013 fördigställdes en förstudierapport som både beskriver nuläget och pekar framåt. Till förstudierapporten finns även delrapporter som både kan ses som förarbete och fördjupningar inom några utvalda områden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 september 2016