Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Läget nu och vägar framåt

Linköpings har nu tagit ett stort steg mot en stegvis övergång till digital arkivering i kommunen. I samverkan med Norrköpings kommun har ett digitalt slutarkiv (e-arkiv) inhandlats och installerats på kommunens servrar.

                             Möte med Norrköping och Formpipe 

Under hösten 2017 avslutades det införandeprojekt av e-arkivet som pågått sedan 2016 med företaget Formpipe AB och i samverkan med Norrköpings kommun.

Det betyder att nu 2018 har e-arkivsarbetet kommit in i ett nytt skede, där det handlar om förvaltning, implementering och utveckling. De två pilotprojekt som ingått i införandeprojektet är klara och utifrån erfarenheterna från dessa tar en påbörjad leveransplan vid. Prioritetsordning och tidplan för denna leveransplan bestäms i referensgruppen för e-arkivsarbetet. En förvaltningplan har också tagits fram.

Information ut till verksamheterna genomförs nu om att e-arkivet är på plats och att vi kan börja en stegvis leverans in till e-arkivet. Här förs också en diskussion om vem som har ansvar för vad och hur digital arkivering fungerar i praktiken.Här har även en Handbok för digital arkivering tagits fram.

Parallellt med detta arbetar e-arkivsgruppen med praktiska och tekniska frågor kring systemet och det delvis nya arbetssätt som e-arkivering innebär. Samverkan med Säkerhetsenheten sker kring informationssäkerhetsfrågor. Stor vikt läggs också vid samarbete med andra e-arkivsprojekt som befinner sig i liknande skede som Linköping och då naturligtvis främst med Norrköpings kommun. 

 

 

1. Läs igenom handboken (särskilt kapitel 1.2 Verksamhetens förarbete).

2. Kontakta din administrativa chef/verksamhetens arkivansvariga för att stämma av förutsättningarna och få med ditt system/information på leveransplanen.

3. Checka av så att förarbetet enligt handboken är klart.

4. Säkerställ resurser och roller samt uppdragsbeskrivning för det kommande leveransprojektet i samverkan med e-arkivets förvaltningsgrupp.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 27 april 2018