Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Läget nu och vägar framåt

Linköpings har nu tagit ett stort steg mot en stegvis övergång till digital arkivering i kommunen. I samverkan med Norrköpings kommun har ett digitalt slutarkiv (e-arkiv) inhandlats och installerats på kommunens servrar.

                             Möte med Norrköping och Formpipe 

Under hösten 2017 avslutades det införandeprojekt av e-arkivet som pågått sedan 2016 med företaget Formpipe AB och i samverkan med Norrköpings kommun.

Det betyder att nu 2018 har e-arkivsarbetet kommit in i ett nytt skede, där det handlar om förvaltning, implementering och utveckling. De två pilotprojekt som ingått i införandeprojektet är klara och utifrån erfarenheterna från dessa tar en påbörjad leveransplan vid. Prioritetsordning och tidplan för denna leveransplan bestäms i referensgruppen för e-arkivsarbetet. En förvaltningplan har också tagits fram.

Information ut till verksamheterna genomförs nu om att e-arkivet är på plats och att vi kan börja en stegvis leverans in till e-arkivet. Här förs också en diskussion om vem som har ansvar för vad och hur digital arkivering fungerar i praktiken.Här har även en Handbok för digital arkivering tagits fram.

Parallellt med detta arbetar e-arkivsgruppen med praktiska och tekniska frågor kring systemet och det delvis nya arbetssätt som e-arkivering innebär. Samverkan med Säkerhetsenheten sker kring informationssäkerhetsfrågor. Stor vikt läggs också vid samarbete med andra e-arkivsprojekt som befinner sig i liknande skede som Linköping och då naturligtvis främst med Norrköpings kommun. 

 

 

1. Läs igenom handboken (särskilt kapitel 1.2 Verksamhetens förarbete).

2. Kontakta din administrativa chef/verksamhetens arkivansvariga för att stämma av förutsättningarna och få med ditt system/information på leveransplanen.

3. Checka av så att förarbetet enligt handboken är klart.

4. Säkerställ resurser och roller samt uppdragsbeskrivning för det kommande leveransprojektet i samverkan med e-arkivets förvaltningsgrupp.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 27 april 2018