Modellen

I Linköping har vi valt att definera e-arkivet enligt den breda tolkningen att alla elektroniska handlingar som behandlas i verksamheten är en del av e-arkivet.

I Riksarkivets begreppsbildning, som vi ansluter oss till, utgörs System för bevarande av den information som ska bevaras i långtidsarkivet för framtiden. System för bevarande är alltså en viktig del av, men inte samma sak, som e-arkivet.

I modellen ovan har vi producenterna till vänster. Här skapas informationen i den kommunala verksamheten både i verksamhetssystemen och i annan form. På vägen mot långtidsarkiveringen sker en ansvarsöverföring till Stadsarkivet.

När informationen väl finns i Systemet för bevarande ska den vara möjlig att återsöka både i verksamheten och av medborgarna. Information som är sekretessbelagd hålls åtskild från den allmänna informationen med hjälp av behörighetsstyrning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 september 2016