Arbete och styrning

Arbetet med att införa digital arkivering sker i samverkan mellan flera parter i kommunen; Övergången sker stegvis och urval och takt i övergången bestäms via en styrgrupp där verksamheterna är representerade och som leds av Demokrati- och ledningskansliet där Stadsarkivet ingår som en viktig del.

E-arkiv styrgrupp

 

 Stadsarkivets roll:
Administrerar och utvecklar långtidsarkivet. Stöttar verksamheten i förarbete och under leveransprojekt. Driver i samverkan med LK-data den förvaltningsgrupp som praktiskt arbetar med att skapa förutsättningar för ett effektivt e-arkivsinförande.

Verksamhetens roll:
Anvarar för informationen i verksamheterna och att den förbereds och levereras till långtidsarkivet.

Styrgruppens roll:
Styr- och samordnar en stegvis övergång till digital arkivering. Ansvarar för den leveransplan som tas fram gemensamt.

Styrgruppens sammansättning:
Susanne Aman, administrativ utvecklingschef (ordf)
Agneta Bergquist, adm. chef Miljö-och samhällsbyggnasförvaltningen
Christer Qvist, adm. chef Socialförvaltningen
Helene Lindholm, adm. chef Utbildningsförvaltningen
Lena Fristedt, adm. chef Kommunledningsförvaltningen
Krister Siggesjö, chef LK-data

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 23 november 2017