Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stadens fastighetsindelning efter 1930

Stadens nya kvartersnamn var uppdelade efter ett bestämt system, för de sju kvarteren. Förändringen infördes under 1920-talet och fr.o.m. 1 januari 1930 tillämpades det fullt ut. Med senare kompletteringar används det fortfarande.

Indelning från 1930

  • alla kvadrater inom S:t Pers kvarter erhöll namn på A
  • alla kvadrater inom S:t Lars kvarter erhöll namn på B
  • alla kvadrater inom Tannefors kvarter erhöll namn på D
  • alla kvadrater inom S:t Kors kvarter erhöll namn på E
  • alla kvadrater inom Gottfridsbergs kvarter erhöll namn på F
  • alla kvadrater inom Västanstångs kvarter erhöll namn på G
  • alla kvadrater inom Tinnerbäckslyckan erhöll namn på H

Dagens indelning

Stadsdelsindelning har förändrats under åren i och med att staden har expanderat. Idag ser systemet  ut på följande sätt:

A

Hunneberg

Innerstaden

Steninge

Nedre Vasastaden

Övre Vasastaden

B

Innerstaden

Nedre Vasastaden

D Innerstaden
E

Ekkällan

Garnisonen

Innerstaden

Stolplyckan

F

Fridhem

Gottfridsberg

Innerstaden (kv. Fontänen)

G

Innerstaden

Skäggetorp

Steninge

Tornby

H Hejdegården
I

Lambohov

Mjärdevi

T1

Valla

K

Kungsberget

Tannefors

L

Berga

Majelden

Ramshäll

M

Kungsberget

Råberga

N

Hackefors

Hjulsbro

O

Barhäll

Fridhem

Ryd

Tornhagen

Åbylund

P

Kallerstad

Kungsberget

R

Ekholmen

Ullstämma

Vidingsjö

Åleryd

S

Hejdegården

Tannefors

Vimanshäll

T

Johannelund

Majelden

Vimanshäll

Åleryd

Ånestad

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 8 februari 2018