Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: http://www.linkoping.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/krisorganisation/

Arkivfynd - Linköpings Vattenledningsaktiebolag

Det har grävts på Sankt Larsgatan under 2015-2016. Den som ska ta sig fram har fått välja en annan väg. Men det är inte första gången. De första vatten- och avloppsrören i Linköping lades ned i marken redan 1875.

Ledningskarta från Vattenledningsaktiebolaget Bild: Linköpings stadsarkiv

 

Om detta berättar vi om i stadsarkivets senaste arkivfynd.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 oktober 2016