Digitalisering av Linköpings stadsarkivs samlingar

I ett gemensamt projekt mellan Linköpings stadsarkiv och Svenska migrationscentret i Linköping överförs nu gamla stadsfullmäktigeprotokoll till digital form.

Projektmedarbetarna Bild: Linköpings stadsarkiv

 

Digitaliseringen genomförs i Svenska migrationscentrets lokaler i Valla, Linköping. Här görs en så kallad OCR-skanning för att göra innehållet i protokollen sökbart. Det här skulle innebära en oerhörd skillnad i tillgänglighet till och återsökningsmöjligheter i de gamla protokollen.

Det handlar i första hand om stadsfullmäktigeprotokoll från början av 1900-talet och framåt. Innan dess är protokollen handskrivna och betydligt svårare att läsa av för ett OCR-program.

Projektet är idag inriktat på stadsfullmäktigeprotokollen, men öppnar möjligheter för ett bredare samarbete kring även annat material i stadsarkivets samlingar. Arbetet kan också ses som en del i den stegvisa övergång till digital arkivering som genomförs i Linköpings kommun via projektet E-Lin.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 oktober 2016