Personal

Här hittar du information om alla oss som jobbar på stadsarkivet och vilka arbetsuppgifter vi har.

Dan Malmsten

Leder och utvecklar verksamheten. Ansvarig för intern- och extern information samt för e-arkivfrågan (på stadsarkivet).

Dan Malmsten Bild: Kim Ekerstad

Stadsarkivets chef

Linköpings stadsarkiv

Telefon:

013-20 70 28

E-post: dan.malmsten@linkoping.se

Birgitta Lindh

Huvudregistrator, ansvarig för personalakter och skolhälsovårdsjournaler

Birgitta Lindh Bild: Kim Ekerstad

Arkivassistent

Linköpings stadsarkiv

Telefon:

013-26 32 18

E-post: birgitta.lindh@linkoping.se

Bo Persson

Tillsyn. Kontaktperson för kommunala bolag och stiftelser.
Ansvarig för arkivmagasin, förtecknande och föreskriftsfrågor m.m.

Stadsarkivarie

Linköpings stadsarkiv

Telefon:

013-20 65 94

E-post: bo.persson@linkoping.se

Gunilla Elvör

Huvudregistrator, ansvarig för utställningar, foto/film och förfrågningar på material äldre än 1971

Arkivassistent

Linköpings stadsarkiv

Telefon:

013-20 66 91

E-post: Gunilla.Elvor2@linkoping.se

Maria Dalbark

Tillsyn. Kontaktperson för Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen. e-arkivarie

Maria Dalbark Bild: Kim Ekerstad

Kommunarkivarie

Linköpings stadsarkiv

Telefon:

013-26 30 22

E-post: maria.dalbark@linkoping.se

Monica Klingberg

Tillsyn. Kontaktperson för alla kommunala förvaltningar, styrelser och nämnder
(ej MoS), Samordningsförbundet centrala Östergötland och enskilda utförare

Monica Klingberg Bild: Kim Ekerstad

Kommunarkivarie

Linköpings stadsarkiv

Telefon:

013-20 73 84

E-post: monica.klingberg@linkoping.se

Ronny Andersson

Ansvarig för förfrågningar på material yngre än 1971 t.ex. betyg, avloppshandlingar m.m.. Inläggning i Klara.

Ronny Andersson Bild: Kim Ekerstad

Arkivassistent

Linköpings stadsarkiv

Telefon:

013-20 65 34

E-post: ronny.andersson@linkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 22 juni 2016