Personal

Här hittar du information om alla oss som jobbar på stadsarkivet och vilka arbetsuppgifter vi har.

Dan Malmsten

Leder och utvecklar verksamheten. Ansvarig för intern- och extern information samt för e-arkivfrågan (på stadsarkivet).

Dan Malmsten Bild: Kim Ekerstad

Stadsarkivets chef

Linköpings stadsarkiv

Telefon:

013-20 70 28

Birgitta Lindh

Huvudregistrator, ansvarig för personalakter och skolhälsovårdsjournaler

Birgitta Lindh Bild: Kim Ekerstad

Arkivassistent

Linköpings stadsarkiv

Telefon:

013-26 32 18

Bo Persson

Tillsyn. Kontaktperson för kommunala bolag och stiftelser.
Ansvarig för arkivmagasin, förtecknande och föreskriftsfrågor m.m.

Stadsarkivarie

Linköpings stadsarkiv

Telefon:

013-20 65 94

Gunilla Elvör

Huvudregistrator, ansvarig för utställningar, foto/film och förfrågningar på material äldre än 1971

Arkivassistent

Linköpings stadsarkiv

Telefon:

013-20 66 91

Maria Dalbark

Tillsyn. Kontaktperson för Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen. E-arkiv.

Maria Dalbark Bild: Kim Ekerstad

Kommunarkivarie

Linköpings stadsarkiv

Telefon:

013-26 30 22

Monica Klingberg

Tillsyn. Kontaktperson för alla kommunala förvaltningar, styrelser och nämnder
(ej MoS), Samordningsförbundet centrala Östergötland och enskilda utförare

Monica Klingberg Bild: Kim Ekerstad

Kommunarkivarie

Linköpings stadsarkiv

Telefon:

013-20 73 84

Ronny Andersson

Ansvarig för mottagande av leveranser och förfrågningar på material yngre än 1971 t.ex. betyg, avloppshandlingar m.m.. Inläggning i Klara.

Ronny Andersson Bild: Kim Ekerstad

Arkivassistent

Linköpings stadsarkiv

Telefon:

013-20 65 34

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 22 juni 2016