Anmälan och avgifter

Här kan du anmäla dig till Kulturskolan samt hitta information om vad det kostar att ta del av Kulturskolans undervisning.

Fotograf: Kultur- och fritidsförvaltningen.

Anmälan

Klicka på E-tjänsten Anmälan till Kulturskolan nedan och följ anvisningarna. Anmälan är inte bindande och du blir kontaktad av respektive lärare när du blir erbjuden plats. Då får du reda på vilka tider och dagar som gäller.

Ibland kan vi inte erbjuda plats på en gång. Du blir då placerad i kö. Kön fungerar så att man blir placerad i turordning efter anmälningsdatum.

Via länken Dina personuppgifter beskriver vi hur vi hanterar de uppgifter som finns i din ansökan.

Personuppgifter som lämnas i denna ansökan behandlas av kultur- och fritidsnämnden för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet. Behandlingen kan också avse framställning av statistik, debitering av avgift samt uppdatering av adressuppgifter.
 
Du har rätt att en gång per kalenderår efter skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kultur- och fritidsnämnden. Nämnden är skyldig att omgående rätta felaktiga eller missvisande uppgifter. Skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran skickas till:
 
Linköpings kommun
Kultur- och fritidsnämnden
581 81 Linköping

Hur får jag veta om jag får en plats?

Under juni månad skickas antagningsbesked till de som erbjuds plats. När någon slutar under läsåret görs intagning i köordning. 
Om du inte fått något brev under juni månad betyder det tyvärr att vi inte kunnat berda plats utan att eleven är placerad i kö. 

Grundkursverksamheten 

OBS! Den geografiska placeringen av Grundkursverksamheten är preliminär.Välj den verksamhet i det område som passar dig.
Information om exakt lokal och tid kommer när respektive skolas schemaläggning är klar.

Vill du säga upp din anmälan?

När du har antagits som elev vid Kulturskolan är du elev tills dess att platsen sägs upp av vårdnadshavare. Vill du säga upp platsen inför ny termin ska detta göras senast den 15/12 respektive den 3/6. Uppsägning görs till Kulturskolans expedition och undervisnade lärare ska informeras om att eleven slutar. Terminsavgift debiteras alltså så länge du är inskriven elev vid Kulturskolan 

Avgifter

För elever som deltar i Kulturskolans undervisning är orkester/kör/ensemble avgiftsfritt.

Avgifterna är fastställda av Kultur- och fritidsnämnden. 
Med reservation för ändringar

Avgift per termin 
Bild och form 600:-
Teater 600:-
Dans 500:-
Musiklek, instrumentlekar 410:-
Instrument och sång 800:-
Instrumenthyra 410:-
Förberedelse för högre musikstudier,
tilläggsavgift
410:-
Teori 410:-

 

Syskonrabatt: 
Barn 1 (äldsta barnet i familjen) full taxa
Barn 2 betalar 75%
Barn 3, 4 osv betalar 50%

Hel avgift debiteras från och med tredje lektionen när du börjar som ny elev vid Kulturskolan. Halv avgift debiteras om elev erbjuds plats efter 1 november, respektive 1 april.

Vill du säga upp din plats?

Vill du säga upp din plats inför en ny termin skall det göras innan innevarande termins slut. Detta görs enklast till Kulturskolans expedition. Terminsavgift debiteras alltså så länge du är elev vid Kulturskolan.

Kulturskolan

Telefon: 013-20 73 60

E-post: Skicka e-post till Kulturskolan

E-post: anders.johansson@linkoping.se

Fax: 013-31 00 68

Besöksadress: Östgötagatan 15
Östgötagatan 15 på karta

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 november 2017