Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

UngPuls - för dig mellan 16-25 år

UngPuls är en verksamhet som finns i Berga, Ryd och Skäggetorp. Det är frivillig verksamhet för målgruppen 16-25 år. I samverkan med andra kommunala verksamheter, organisationer och föreningar erbjuder vi ett brett utbud av organiserad fritidsverksamhet.

UngPuls vill stötta unga i Linköping som vill driva egna projekt och/eller vara aktiva i föreningslivet. Fritidsledarna som jobbar på UngPuls är utbildade i att stötta och coacha unga som vill starta egna föreningar eller gruppverksamheter.

Sigill för UngPuls

 

UngPuls har dagligen öppna grupper med ett brett utbud av schemalagda aktiviteter. Aktiviteterna styrs genom ungas delaktighet, behov och önskemål vilket bidrar till en levande verksamhet.

Vi vill skapa ett forum där vi erbjuder unga aktiviteter som ökar deras personliga utveckling, möjlighet till studier och arbete i riktning mot ett positivt vuxenliv.

Vår verksamhet bygger på Pulsledare vilka är ideella aktivitetsledare som erbjuds en ledarskapsutbildning och kurser som blir till gagn för dem och verksamheten. 

Vi har också en verksamhet som vi kallar för Systrar. Den syftar till att stärka, lyfta och motivera tjejer till att vara delaktiga i att skapa en meningsfull fritid.

UngPuls lokaler och aktiviteter är gratis för målgruppen.

Kontakta oss

I Skäggetorp finns vi på Skäggetorp C 3 (utgången vid Salams livs )
Kontaktpersoner:
Leif Bronsén: 013-26 31 97 leif.bronsen@linkoping.se
Conny Johansson: 013-29 41 90 conny.johansson@linkoping.se 

I Ryd finns vi på Mårdtorpsgatan 25 (mitt emot Stångåstaden)
Kontaktperson: 
Anton 013-20 76 93 anton.bergstrom@linkoping.se 
Karin Ek 013-20 76 27 karin.ek@linkoping.se

Berga finns vi på Herrgårdsgatan 5 (bakom bergahallen)
Kontaktperson:
Karolina Melchiorsen 013-26 33 67 karolina.melchiorsen@linkoping.se
Majda Durmo: 013- 26 31 54, majda.durmo@linkoping.se

Viktoria Wisén

Samordnare UngPuls

Kultur- och fritidskontoret

Telefon:

013-20 76 56

E-post: Viktoria.Wisen@linkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 mars 2018