För nybörjarläsaren

Det är en spännande ny värld som öppnar sig när man lär sig att läsa. För vissa barn går det lätt att börja läsa och för andra tar det lite mer tid. Det finns mycket man som vuxen kan göra för att främja barnets läsning på bästa sätt.

Lära sig läsa

Barnet har en medfödd förmåga till språk, men för att utvecklas behöver det interagera med andra, bland annat genom imitation. De flesta barn känner åtminstone till en del av bokstäverna och hur de låter när de börjar skolan. Vanligen har man börjat skriva lite redan i förskolan. Grundläggande verktyg för att lära sig läsa är bokstavskännedom, bokstavsljud och förmågan att ljuda samman ord, den så kallade kodknäckarfasen. Det är lätt att högläsningen faller bort som rutin när barnet börjar läsa själv, men det är bra att fortsätta att läsa högt för barnet även upp i åldrarna.

Boktips för nybörjare

När barnen går i förskoleklass besöker de vanligtvis biblioteket med sin klass och får sitt första lånekort. Böcker som passar bra för nybörjarläsare är märkta med Hcf och blå prick. Dessa böcker är lättlästa med många illustrationer och liten mängd text. Särskilt lämpliga för nybörjarläsaren är de böcker som är skrivna med versaler, exempelvis Helena Bross bokserie Solgatan 1, Pia Hagmars bokserie Max och Saga eller Margareta Nordqvists bokserie Djurkompisar. När barnet blivit en lite mer van läsare kan det gå vidare till kapitelböcker.  

Läsa på olika sätt

Alla barn är olika och läser på olika sätt. Förutom att läsa med ögonen kan man även läsa med öronen eller fingertopparna. På Äppelhyllan finns material för och om barn med funktionsnedsättning. Om barnet har läs- och skrivsvårigheter har det rätt att få tillgång till talböcker/Daisy-skivor. Dessa kan lånas i fysisk form: exempelvis finns Daisy-skivor samt kombinerat material i form av både bok och Daisy-skiva i ett, eller så kan barnet få tillgång till egen nedladdning via appen Legimus. På så sätt kan barnet själv ladda ned en talbok direkt till mobilen eller surfplattan.

Annat modersmål än svenska

Om barnet har ett annat modersmål än svenska finns även böcker på andra språk, samt våra Tvillingpaket där man parallellt kan läsa samma bok på både svenska och ett annat språk. I dagsläget finns tvillingpaketen på språken arabiska, polska, tigrinja, somaliska, kurdiska, persiska, romani, ryska, finska, turkiska.

Varmt välkomna till biblioteket!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 28 juni 2016