Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kuriositetskabinettet

Välkommen till nedre plan på huvudbiblioteket, där hittar du Kuriositetskabinettet med dess spännande föremål! Kuriositetskabinettet är en blandad samling föremål, som skänktes till biblioteket under 1600- 1800-talet.

Kuriositetskabinettet på Linköpings stadsbibliotek. Foto: Matilda Ahl

Här finns märkvärdigheter som stenbitar från Josefs kornlador i Egypten och Trojas ruiner, kinesiska föremål hemförda av skeppspräster i Ostindiska kompaniets tjänst på 1700-talet och – inte minst – föremål som tillhört kända personer. Drottning Christinas luta och ett schatull som skänkts till kung Karl XII i Bender är några exempel på föremål med anknytning till kända personer.

Bland föremålen finns även nio äldre glober, den äldsta är en holländsk himmelsglob från slutet av 1500-talet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 27 oktober 2017