Kulturarrangemang

Vilka föreningar kan söka?

  • Föreningen/organisationen ska vara av ideell natur och präglas av demokratiska grundvärderingar.
  • Föreningens verksamhet ska skötas av ansvarig styrelse.
  • Föreningens stadgar ska vara godkända av medlemmarna och accepterade av kommunen.
  • Föreningen ska ha en fullgod ekonomisk förvaltning. Vad det innebär finns att läsa i dokumentet Bidragsregler för kulturverksamhet i Linköpings kommun.

Ändamål

Detta bidrag är oftast ett underskottstäckningsbidrag och utgår först efter genomfört och slutredovisat arrangemang varefter den slutliga bidragsnivån fastställs inom beslutat maxbelopp.

Villkor för arrangemang

  • Arrangemang som står för mångfald, spridning av nya genrer och som tillför nya uttrycksformer uppmuntras.
  • Arrangemanget ska vara öppet för alla och inte vara ensidigt religiös eller partipolitisk i sitt syfte.
  • Arrangemanget ska vara offentligt och äga rum i Linköpings kommun.

Ansökan - 6 veckor före

Ansökan ska lämnas på särskild blankett till kultur- och fritidsnämnden minst sex veckor före planerat arrangemang.

Ofullständiga uppgifter eller för sent inkommen ansökan behandlas inte.

Ansökan skickas till:
Linköpings kommun
Kultur- och fritidskontoret
Apotekaregatan 13 C
581 81 Linköping

Alternativt e-postas ansökan via e-post:

Utbetalning

Utbetalning sker normalt efter genomfört arrangemang eller efter särskild överenskommelse.

Att tänka på!

  • Föreningar som erhållit bidrag ska följa kultur- och fritidsnämndens rekommendation kring vattenbaserad rök och pyroteknik i samband med föreställningar/konserter.
  • I all marknadsföring av arrangemanget ska det framgå att det sker med stöd av kultur- och fritidsnämnden.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 11 oktober 2016