Fortsatt eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland: Eldningsförbud, mer information

Ledarutbildningsbidrag

Vilka föreningar kan söka?

Endast föreningar som är registrerad som bidragsberättigad förening inom Linköpings kommun kan ansöka om bidrag. För att kunna bli det måste föreningen bedriva ungdomsfostrande arbete och vara uppbyggd enligt demokratiska principer.

Föreningen ska dessutom bland annat...

 • vara ansluten till en riksorganisation
 • ha minst 10 aktiva medlemmar i åldern 7 t o m 20 år
 • redovisa minst 20 bidragsberättigade sammankomster per år
 • ha skriftligt utformade stadgar, en styrelse och revisorer samt hålla årsmöten

En nybildad förening som vill kunna få bidrag måste således först se till att bli en bidragsberättigad förening. Kontakta kultur- och fritidsförvaltningen (föreningsstöd) för ytterligare information. Din förening måste även ha ett organisationsnummer från skatteverket.

Läs bidragsreglerna för ytterligare information om vilka regler som gäller när du ska söka bidrag från kultur- och fritidsnämnden.

Ändamål

Bidrag avser att stödja föreningarnas ledarutbildning.

Villkor

 • Utbildningen ska vara arrangerad av idrottsföreningarnas eller de idéburna föreningarnas riks- eller distriktsförbund, Linköpings Idrottsförbund, Linköpings Ungdomsråd, SISU eller annan likvärdig organisation.
 • Bidrag kan utgå för högst åtta dagar och dessa behöver inte vara i en följd.
 • Bidrag kan sökas för kursdeltagare som under året fyller 16 år eller är äldre.
 • Som bilagor till ansökan ska alltid kursinbjudan med information om kostnad, kursinnehåll och föreläsare samt intyg på genomgången kurs bifogas.
 • Extrakostnad utanför kursavgift (ex reskostnad och boendekostnad) får inte tas med i ansökan.

Bidragsform

Bidrag utgår med upp till halva kurskostnaden, dock högst 4000 kronor per deltagare och kurs. Högsta bidrag per år till förening är 20 000 kronor.

Upplysningar

Frågor om ledarutbildningsbidrag när det gäller idrottsföreningar besvaras av:

Linköpings Idrottsförbund (LIF)
Telefon: 013-144714
E-post: linkopingif@swipnet.se

När det gäller de idéburna föreningarna besvaras frågor av:

Linköpings Ungdomsråd (LUR)
Telefon: 013- 311801
E-post: lur@telia.com

Ansökan - 15 februari respektive 15 augusti 2018

Ansökan om ledarutbildningsbidrag sker på särskild blankett och ska vara Linköpings kommun tillhanda senast den 15 februari respektive den 15 augusti. Uppgifterna ska gälla aktuell tidsperiod (1/7 – 31/12 resp 1/1 – 30/6)

Ansökan skickas till:
Linköpings kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen, Föreningsstöd
Apotekaregatan 13 C
581 81 Linköping

Utbetalning

Utbetalning av bidrag beräknas ske under maj respektivenovember månad. 

Ärendegången för ledarutbildningsbidraget:

 1. Ansökan skickas till Kultur- och fritidsförvaltningen
 2. Ansökan bereds av LIF respektive LUR
 3. Bidrag utbetalas av Kultur- och fritidsförvaltningen
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 juni 2018