Föreningsbidrag

Vilka föreningar kan söka?

Linköpings kommun vill stimulera olika föreningar att ordna aktiviteter och bedriva verksamheter för olika grupper i behov av stöd. Därför utger omsorgsnämnden föreningsbidrag till individ- och familjeomsorgsföreningar som bedriver sådan social verksamhet.

Följande krav ställs på föreningar som ansöker om bidrag:

Föreningen ska vara demokratiskt uppbyggd, främja jämställdhet och integration och i vederbörlig ordning ha:

  1. antagna stadgar
  2. styrelse och revisorer
  3. stadigvarande verksamhet
  4. ordnad ekonomisk förvaltning
  5. eget postgirokonto/ bankgirokonto

Föreningen ska ta ut årlig avgift av medlemmarna, samt redovisa detta i verksamhetsberättelsen.

Ändamål

Bidrag kan utges till lokal förening och länsförening under förutsättning att aktiviteterna anordnas för personer som är bosatta eller skrivna inom Linköpings kommun.

Bidrag utges efter överenskommelse mellan föreningen och omsorgsnämnden. Vid bedömning av ansökningar om bidrag kommer omsorgsnämnden att särskilt lägga vikt vid;

  • att verksamheten möter angelägna behov
  • verksamhetens omfattning
  • om verksamheten innebär att nya arbetssätt prövas
  • i vilken utsträckning verksamheten kompletterar eller förstärker annan verksamhet
  • i vilken mån samverkan sker med andra aktörer

En förening kan också komma överens med en utförare av en verksamhet inom omsorgsnämndens ansvarsområde att genomföra vissa aktiviteter. I dessa fall ersätts föreningen av utföraren. Sådana överenskommelser kan ske när som helst under året.

Ansökan - 30 nov

Du kan ansöka om bidrag en gång per år. Ansökan och regler kan du ta del av genom länkarna ovan. På sida två i ansökan beskriver du verksamheten som du söker bidrag för. Senast den 30 november måsta ansökan och alla bifogade dokument ha kommit in till Omsorgskontoret.

Ansökan skickas till:
Omsorgskontoret
Box 356
581 03 Linköping

Övrigt

Årligen fördelas bidrag till ca 100 föreningar från äldrenämnden och omsorgsnämnden. Lokalbidrag utgår också till föreningshuset Fontänen.

Underlag för ansökan sänds till de föreningar som tidigare sökt föreningsbidrag. Annonsering görs i Corren, Linköpings Tidning och på linkoping.se.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 oktober 2017