Breddmiljonen - för idrottsföreningar

Breddmiljonen är en satsning med syftet att ge Linköpings idrottsföreningar bättre förutsättningar att erbjuda fler barn- och ungdomar möjlighet till fysisk aktivitet. Breddmiljonen ska utgå ifrån fyra strategiska områden – samverkan/kunskap, inspiration, aktiviteter samt utvärdering. Utifrån strategin finns tre olika teman – integration, parasport/funktionsnedsättning samt HBTQ/jämställdhet.

Under 2017 kommer Linköpings idrottsföreningar att få möjlighet till kompetensutveckling inom dessa områden genom föreläsningar och workshops. Föreningarna kommer även få möjlighet att söka medel för aktiviteter kopplat till de olika temaområdena.

Exempel på aktiviteter är olika utbildningsinsatser, studiebesök, projekt med syfte att nå fler grupper, språkhjälp etc. Förhoppningen är att, genom utbildning och ekonomisk ersättning, ge föreningslivet bättre förutsättningar att erbjuda alla som vill möjlighet att delta i föreningens verksamhet utifrån sina förutsättningar.

Tillsammans vill vi skapa förutsättningar att erbjuda Idrott för alla!

Sidan kommer succesivt att fyllas på med mer information.

Kontaktperson

Har ni frågor kopplat till Breddmiljonen kontakta Per Arnöman.

Per Arnöman

Sakkunnig idrottsfrågor

Kultur- och fritidskontoret

E-post: Per.Arnoman@linkoping.se

Information och sammanställningar

Du ansöker till Breddmiljonen via blanketten som du hittar högt upp på sidan. Kultur- och fritidskontoret har genomfört ett flertal föreningsträffar sedan 2015. Nedan presenteras information och sammanställningar från dessa.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 27 mars 2017