Ishallar och isbanor

Det finns fyra ishallar, en bandyplan och en isoval i Linköping. Ishallarna används flitigt av föreningslivet, men det finns även tider för allmänhetens åkning. Kommunen har även ett antal isbanor som drivs av ideella föreningar.

Stångebroområdet - ishallar och bandybana

Stångebroområdet har tre ishallar där Saab Arena är kommunens största.

På Stångebro sportfält finns en konstfrusen bandybana som är i drift vintertid från vecka 43 i oktober till vecka 10 i mars. Anläggningen har belysning och läktare under tak.

För information om aktuella tider för allmänhetens åkning

Ring anläggningens telefonsvarare på tfn 013-20 76 52. Ispalatset i Linköping AB är ansvarig för anläggningens skötsel.

Banan bokas via kommunens lokalbokningssystem, Interbook (lokalbokningen) eller via telefonkontakt med Lokalbokningen.

Öppettider:
Vardagar 07:45-17:00 (jun-aug 07:45-16:00)

Telefon: Bokning av idrottshallar, idrottsanläggningar och skolidrottshallar: 013 - 20 77 84 Bokning av övriga skollokaler 013 - 20 77 83

E-post: Skicka e-post till Lokalbokningen

Postadress: 581 81 Linköping

Besöksadress: Apotekaregatan 13C
Apotekaregatan 13C på karta

Ljungsbro ishall

Ljungsbro ishall är en fullt utrustad ishall - tre-väggars hall där ena långsidan är öppen.

Adress: Hanorpsvägen, Ljungsbro.
Ansvarig för skötseln: Medley AB, telefon 013-20 68 25.

Isoval på Campus Valla

Isovalen är en 400 meters konstfrusen isbana som ligger i anslutning till universitetsområdet och Valla fritidsområde. Information om isstatus på Isovalen hittar du på Facebooksidan Underhåll av Linköpings arenor.

Skridskoutrustning Isovalen

Under vintersäsong har du möjlighet att hyra skridskor för skridskoåkning på Isovalen. Bokning och betalning sker i receptionen på Campushallen.

Besök webbsidan: www.campushallen.se/uthyrning

Isovalen är stängd för säsongen

Skötselansvarig: Idrott & Service, telefon till vaktmästare: 013-20 71 61

Isbanor med naturis

Kommunen har ett antal isbanor som spolas samt ett antal isbanor som drivs av ideella föreningar.

Förutsättningar för spolning
Isbanorna spolas på asfaltsytor och direkt på gräsytor och kommunen bedömer alltid utefter rådande väderlek och framtida väderlek nyttan med att spola isbanorna. Isbanorna som kommunen sköter spolas när en längre sammanhållen period med kyla mellan -5 och -10 grader föreligger så att tjäle bildas och isen inte riskerar att smälta undan.

Perioder med omväxlande töväder och kyla avvaktas spolning.  Vid långvariga snöfall med mycket nederbörd prioriteras alltid snöröjning av gata, busshållplatser och gång- cykelvägar och då avvaktas skottning och spolning av isbanor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 juni 2016