Ishallar och isbanor

Det finns fyra ishallar, en bandyplan och en isoval i Linköpings kommuns regi. Ishallarna används flitigt av föreningslivet, men det finns även tider för allmänhetens åkning. Kommunen har även ett antal isbanor som drivs av ideella föreningar.

Allmänhetens åktider:

Isovalen på Campus Valla

Isovalen har öppet perioden 30 november - 12 mars 2017 kl 18.00. Öppettiderna kan vara justerade på grund av väderförhållanden. Via Facebooksidan Underhåll av Linköpings arenor finns alltid senaste informationen om isläget och öppettider.

Isovalen har stäng för säsongen!

måndag: kl. 11.00 - 21.00
tisdag-fredag: kl. 09.00 - 21.00
(om det snöat öppnar isovalen först klockan 11.00 och stänger för isarbete kl. 14.30 - 15.30)
lördag-söndag: kl. 10.00 - 18.00

Ljungsbro ishall

Aktuell information om allmänhetens åkning i Ljungsbro ishall finns hos Medley.

Stångebroområdet

För aktuell information om allmänhetens åkning i Stångebroområdet, ring anläggningens telefonsvarare på tfn 013-20 76 52 eller besök Ispalatsets webbplats.

 Det finns möjlighet att låna viss utrustning:

Anläggningar:

Isovalen på Campus Valla

Isovalen är en 400 meters konstfrusen isbana som ligger i anslutning till universitetsområdet och Valla fritidsområde.

Skötselansvarig

Idrott & Service är ansvarig för anläggningens skötsel. Telefon till vaktmästare: 013-20 71 61.

Ljungsbro ishall

Ljungsbro ishall är en fullt utrustad ishall med tre-väggars hall där ena långsidan är öppen.

Adress: Hanorpsvägen, Ljungsbro.

Skötselansvarig

Medley AB är ansvarig för anläggningens skötsel, telefon 013-20 68 25.

 

Stångebroområdet - ishallar och bandybana

Stångebroområdet har tre ishallar där Saab Arena är kommunens största.

Bokning bandybana

På Stångebro sportfält finns en konstfrusen bandybana som är i drift vintertid från vecka 43 i oktober till vecka 10 i mars. Anläggningen har belysning och läktare under tak.

Banan bokas via kommunens lokalbokningssystem, Interbook (lokalbokningen) eller via telefonkontakt med Lokalbokningen, telefon 013-20 77 84.

Skötselansvarig

Ispalatset i Linköping AB är ansvarig för anläggningens skötsel.

 

Isbanor med naturis

Kommunen har ett antal isbanor som spolas samt ett antal isbanor som drivs av ideella föreningar.

Förutsättningar för spolning

Isbanorna spolas på asfaltsytor och direkt på gräsytor och kommunen bedömer alltid utefter rådande väderlek och framtida väderlek nyttan med att spola isbanorna. Isbanorna som kommunen sköter spolas när en längre sammanhållen period med kyla mellan -5 och -10 grader föreligger så att tjäle bildas och isen inte riskerar att smälta undan.

Perioder med omväxlande töväder och kyla avvaktas spolning.  Vid långvariga snöfall med mycket nederbörd prioriteras alltid snöröjning av gata, busshållplatser och gång- cykelvägar och då avvaktas skottning och spolning av isbanor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 mars 2017