Ishallar och isbanor

Det finns fyra ishallar, en bandyplan och en isoval i Linköpings kommuns regi. Ishallarna används flitigt av föreningslivet, men det finns även tider för allmänhetens åkning. Kommunen har även ett antal isbanor som drivs av ideella föreningar.

Allmänhetens åkning på Stångebroområdet:

Ring anläggningens telefonsvarare på tfn 013-20 76 52 eller besök Ispalatsets webb. 

Allmänhetens åkning på Isovalen:

Isovalen stängd 8/12 och framåt, troligtvis även över helgen v 49.
Öppettider kan vara justerade på grund av väderförhållanden. Via Facebook finns alltid senaste informationen om isläget. 

Öppettider
måndag kl 11.00 – 21.00   
tisdag– fredag kl 09.00 – 21.00   

(om det snöat öppnar isovalen först klockan 11.00) och stängt för isarbete klockan 14.30 – 15.30

lördag – söndag kl 10.00 – 18.00  

Isovalen är stängt den 23 och 24 december, öppet  kl 10 – 18 den 31 december och 1 januari.

Senaste informationen om isstatus på Isovalen hittar du på Facebooksidan Underhåll av Linköpings arenor.

Allmänhetens åkning i Ljungsbro ishall:

Ljungsbro ishall är en fullt utrustad ishall - tre-väggars hall där ena långsidan är öppen. Aktuell information om almänhetens åkning finns via länken nedan.

Stångebroområdet - ishallar och bandybana

Stångebroområdet har tre ishallar där Saab Arena är kommunens största.

På Stångebro sportfält finns en konstfrusen bandybana som är i drift vintertid från vecka 43 i oktober till vecka 10 i mars. Anläggningen har belysning och läktare under tak. Banan bokas via kommunens lokalbokningssystem, Interbook (lokalbokningen) eller via telefonkontakt med Lokalbokningen, telefon 013 - 20 77 84.

För information om aktuella tider för allmänhetens åkning

Ring anläggningens telefonsvarare på tfn 013-20 76 52 eller besök Ispalatsets webb. Ispalatset i Linköping AB är ansvarig för anläggningens skötsel.

Ljungsbro ishall är en fullt utrustad ishall - tre-väggars hall där ena långsidan är öppen.

Adress: Hanorpsvägen, Ljungsbro.
Ansvarig för skötseln: Medley AB, telefon 013-20 68 25.

Isovalen är en 400 meters konstfrusen isbana som ligger i anslutning till universitetsområdet och Valla fritidsområde. Information om isstatus på Isovalen hittar du på Facebooksidan Underhåll av Linköpings arenor.

Isovalen har öppet perioden 30 november - 5 mars 2017

Öppettider kan vara justerade på grund av väderförhållanden. Via Facebook finns alltid senaste informationen om isläget. 

Öppettider

måndag kl 11.00 – 21.00   
tisdag– fredag kl 09.00 – 21.00   
(om det snöat öppnar isovalen först klockan 11.00) och stängt för isarbete klockan 14.30 – 15.30

lördag – söndag kl 10.00 – 18.00  

Isovalen är stängt den 23 och 24 december, öppet  kl 10 – 18 den 31 december och 1 januari.

Skötselansvarig: Idrott & Service, telefon till vaktmästare: 013-20 71 61

Skridskoutrustning Isovalen

Under vintersäsong har du möjlighet att hyra skridskor för skridskoåkning på Isovalen. Bokning och betalning sker i receptionen på Campushallen.

Besök webbsidan nedan:

Isbanor med naturis

Kommunen har ett antal isbanor som spolas samt ett antal isbanor som drivs av ideella föreningar.

Förutsättningar för spolning
Isbanorna spolas på asfaltsytor och direkt på gräsytor och kommunen bedömer alltid utefter rådande väderlek och framtida väderlek nyttan med att spola isbanorna. Isbanorna som kommunen sköter spolas när en längre sammanhållen period med kyla mellan -5 och -10 grader föreligger så att tjäle bildas och isen inte riskerar att smälta undan.

Perioder med omväxlande töväder och kyla avvaktas spolning.  Vid långvariga snöfall med mycket nederbörd prioriteras alltid snöröjning av gata, busshållplatser och gång- cykelvägar och då avvaktas skottning och spolning av isbanor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 30 november 2016